Evaluatie wet milieuverslaggeving

Bron: Ministerie van VROM, 29 augustus 2003

Het besluit milieuverslaglegging wordt geëvalueerd. Vele medewerkers van bedrijven en overheden zijn eind vorig jaar of begin dit jaar gevraagd om hun mening te geven over het functioren van het besluit in de praktijk. Het onderzoeksrapport (april 2003) bevat de resultaten daarvan. Op grond van het onderzoeksrapport heeft VROM een discussiedocument opgesteld voor in- en externe meningsvorming. In het discussiedocument wordt teruggeblikt naar het kader waarin het Besluit Milieuverslaglegging in het verleden is ingevoerd en wordt – met het oog op de resultaten van het evaluatieonderzoek milieuverslaglegging – geanalyseerd wat op dit moment goed verloopt en op welke punten veranderingen nodig zijn of verwachtingen moeten worden bijgesteld.
U kunt tot 21 september 2003 reageren op het discussiedocument.

Download het discussiedocument (pdf)