Vergelijkende studie verplichte verslaggeving Frankrijk

Bron: Alter Business News, 14 oktober 2003

Sinds meer dan een jaar beschikt Frankrijk over een NRE-wet (Nouvelles Régulations Economiques) en vooral over een wetsartikel, het fameuse artikel 116, dat ondernemingen verplicht om een rapport op te stellen over de maatschappelijke en milieudimensies van hun activiteiten. Deze studie, een initiatief van het CFIE (Centre Français d’Information sur les Entreprises), verifieert de toepassing van het artikel 116 van de NRE-wet in 60 ondernemingen van het SBF 120 (waaronder CAC 40) via hun transparantieniveau op het vlak van de 20 thema’s die in de wet zijn vastgelegd.
« Het gaat niet om het nakijken van de waarheidsgetrouwheid van de maatschappelijke en milieu-informatie, noch over het beoordelen van de prestaties van de onderneming op dat vlak », preciseren de auteurs, maar wel degelijk over het evalueren van de transparantie en de eenvoudige aanwezigheid van de gegevens. « De resultaten zijn bemoedigend : 43% van de rapporten voldoen », weet Delphine Chouvet, ondernemingsanaliste van het CFIE. « Het sociale gedeelte, en vooral de 4 ondernemingsrubrieken, worden beter behandeld dan het milieugedeelte. Besluit : de ondernemingen moeten de wettelijke verplichtingen ombuigen tot managementinstrumenten, en de overheid moet de wet verfijnen ». Deze leerrijke studie bevat ook een sectoranalyse (dienst aan de gemeenschap, grondstoffen/bouw, auto’s, bank en verzekeringen…). « De verbeteringsmarges hebben betrekking op de verrijking van de rapporten, de pertinentie van de gegevens en het onderscheid tussen mecenaat en stappen die worden ondernomen samen met de burgermaatschappij », besluit Delphine Chouvet. Andere interessante elementen : bij een conferentie die werd georganiseerd over de studie en het thema van reporting, vonden sommigen dat de Franse NRE-wet minder dwingend is in vergelijking met de « standards » die worden vooruitgeschoven door het Global Reporting Initiative (GRI), een internationaal referentiekader op het vlak van reporting. Op de conferentie werd eveneens gepraat over de betrouwbaarheid en de vergelijkbaarheid van de gepubliceerde gegevens. De aanwezige vakbonden vroegen dat de toepassing van de NRE-wet ook met hen zou worden besproken, evenals met de loontrekkenden en niet uitsluitend met de externe partijen die betrokken zijn bij de onderneming. Tot slot doen, volgens de analisten, ook ondernemingen die geen zetel hebben in Frankrijk, zoals Dexia of St Microelectronics, mee aan het reportingspel en dat met goed resultaat.