Prijs Beste Milieurapport van België voor Staalbedrijf SIDMAR Gent

Bron: IBR, 22 november 2000

Op donderdag 9 november werd, in aanwezigheid van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent van België, tevens Voorzitter van het Koninklijk Instituut voor het Duurzame Beheer van de Natuurlijke Rijkdommen en de Bevordering van Schone Technologie, de Prijs 2000 van het I.B.R. voor het beste milieurapport toegekend aan het Gentse staalbedrijf SIDMAR.
Het is de eerste maal dat SIDMAR een publiek milieurapport publiceert: totnogtoe werd enkel een intern milieurapport opgemaakt, bestemd voor gebruik binnen de organisatie en voor de milieu-overheden. Per definitie was dit een zeer technisch document, dat louter voor specialisten bestemd was. In het kader van het verwerven van een milieucertificatie volgens de ISO 14001-norm, heeft de directie van SIDMAR beslist om dit jaar ook een milieurapport toegankelijk voor het brede publiek uit te geven.

De publicatie van het milieurapport is gekoppeld aan een geactualiseerde uitgave van de milieubrochure van SIDMAR. In de milieubrochure wordt dieper ingegaan op het milieubeleid van het bedrijf, waarbij een globaal overzicht wordt gegeven van de milieu-impact van het staalproductie-proces. Telkens wordt hierbij aangegeven welke acties SIDMAR in het verleden reeds heeft ondernomen om de milieuhinder tot een minimum te beperken, en welke knelpunten zich nog stellen naar de toekomst toe. Het milieurapport zelf focust op de voornaamste realisaties van het afgelopen jaar (1999), en situeert de resultaten met behulp van een terugblik op de evolutie van de voorbije 10 jaar.

SIDMAR is een bedrijf uit de sector van de basisindustrie: bedrijven uit deze sector komen met betrekking tot het milieu vooral in het nieuws wanneer zich een incident of een probleem heeft voorgedaan. De uitgave van de nieuwe milieubrochure en van het eerste milieujaarrapport geven aan SIDMAR de gelegenheid om op een objectieve manier de positieve verwezenlijkingen van haar milieu-beleid te belichten, en tegelijk op een open wijze te communiceren over de overblijvende pijnpunten. Duurzaam ondernemen mag geen loze slogan zijn: de directie van SIDMAR heeft daarom sinds jaren in haar mission statement gesteld dat zij haar verantwoordelijkheid wil opnemen om in een regio met één van de hoogste bevolkingsdichtheden ter wereld, een geïntegreerd staalbedrijf de 21ste eeuw in te loodsen.

Het materiaal staal, met zijn buitengewone recycleerbaarheid, zal precies omwille van zijn bijzonder gunstige levenscyclusanalyse met succes de competitie met alternatieve materialen aangaan. Het is immers duidelijk, dat in de komende decennia het zuinig omspringen met niet-hernieuwbare grondstoffen en energie, én de beheersing van lucht-, water- en bodemkwaliteit in industriegebieden bepalend zullen zijn voor de overlevingskansen van sectoren en ondernemingen.

SIDMAR is uiteraard erg verheugd met de I.B.R.-prijs 2000 voor het beste Milieurapport, en hoopt dat deze bekroning de interesse van het grote publiek voor haar milieubeleid mag losweken, en in een bredere kring bekend mag maken dat SIDMAR ook op het vlak van mileuzorg tot de wereldtop van de staalnijverheid behoort.

De certificering van het Milieujaarrapport door Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren, bevestigt de geloofwaardigheid van de gepubliceerde gegevens; voor bedrijfsrevisoren is dergelijke certificering nog relatief nieuw: de toekenning van een jaarlijkse prijs voor het beste milieurapport onderstreept het belang dat het I.B.R. hecht aan deze nieuwe missie.

Volg de link om het volledige juryrapport te downloaden.

Juryrapport (PDF)