Philips en Océ winnaars 10e Scenter jaarverslagenonderzoek

Bron: Scenter, 6 september 2004

De AEX-winnaar van het 10e Scenter jaarverslagenonderzoek is Koninklijke Philips. De winnaar in de categorie Overige deelnemers is Océ. In het Scenter jaarverslagenonderzoek worden jaarverslagen beoordeeld op de transparantie van het beleid in het jaarverslag.
Transparantie en verantwoording. Deze begrippen staan centraal in de discussie over goed ondernemingsbestuur. In het Scenter jaarverslagenonderzoek worden jaarverslagen beoordeeld op de transparantie van het beleid in het jaarverslag. Het onderzoek is dit jaar voor de 10e keer gehouden. De jaarverslagen van 113 organisaties zijn onderzocht, waarvan 24 AEX, 20 Midkap, 39 overige beursgenoteerde bedrijven en 30 niet-beursgenoteerde ondernemingen.

De AEX-winnaar van het Scenter jaarverslagenonderzoek 2004 over de jaarverslagen van 2003 is Koninklijke Philips. Uit de resultaten van dit jaar blijkt dat 20% van de bedrijven een 7,5 of hoger scoort (op een schaal van 0 tot 10) voor transparantie. De jaarverslagen van deze bedrijven verdienen de kwalificatie goed. 34% van de bedrijven scoort beneden de 5,5, wat als onvoldoende kan worden bestempeld. Dit pleit ervoor om aan de nieuwe corporate governance code duidelijke bepalingen toe te voegen over de transparantie inzake het beleid. Daarop vooruitlopend reikt Scenter oorkondes uit aan de ondernemingen die goed scoren op transparantie. De in het jaarverslag opgenomen verantwoording over het beleid wordt daarmee als transparant beoordeeld.