Triodos Bank en GRI helpen microfinancieringsbanken met duurzaamheidverslag

Bron: Triodos Bank, 21 februari 2005

Zes toonaangevende microfinancieringsbanken uit ontwikkelingslanden gaan met hulp van Triodos Bank en het Global Reporting Initiative (GRI) een duurzaamheidverslag maken. Dit betekent dat deze banken in hun jaarverslagen gaan rapporteren over hun impact op sociaal en milieugebied geïntegreerd met de financiële gegevens.
Triodos Bank en GRI willen met een duurzaamheidverslag deze instellingen stimuleren hun rol als bestrijders van armoede in de wereld expliciet te maken. Door de verslaglegging conform GRI richtlijnen zullen ze ook hun inspanningen op milieugebied en good governance openbaar maken.
De zes financiële instellingen die aan het project meewerken zijn verspreid over drie werelddelen: Azië, Afrika en Latijns-Amerika.
Het betreft: Acleda Bank in Cambodja, K-Rep Bank in Kenya, Centenary Rural Development Bank in Uganda, FIE in Bolivia, Banco Solidario in Ecuador en FINDESA in Nicaragua.
Deze financiële instellingen behoren in hun land tot de voorlopers op het gebied van microfinanciering. Ze zijn gespecialiseerd in het verstrekken van financiële diensten aan lage inkomensgroepen die geen toegang hebben tot krediet bij de ‘gewone’ banken.
Triodos Bank is via fondsen onder haar management, aandeelhouder in deze banken en vindt het belangrijk om samen met GRI de microfinancieringsinstellingen in staat te stellen om ook een koppositie in te nemen bij de rapportage over hun bijdrage aan duurzame ontwikkeling.
Triodos Bank en GRI verwachten dat dit initiatief wereldwijd navolging zal vinden bij andere microfinancieringsbanken en bedrijven in ontwikkelingslanden. Bij het opstellen van het duurzaamheidsverslag zal gebruik worden gemaakt van de nieuwe High 5 uitgangspunten die GRI heeft opgesteld.

Jaar van het Microkrediet
GRI en Triodos Bank willen door het maken van de duurzaamheidverslagen een bijdrage leveren aan het Jaar van het Microkrediet. GRI en Triodos Bank denken dat door de duurzaamheidverslagen de impact van microkrediet beter kan worden aangetoond.

Microkrediet is een moderne vorm van armoedebestrijding. Microfinancieringsbanken verlenen kleine leningen (microkrediet) van 50 tot 1.000 dollar aan mensen die bijvoorbeeld een bedrijfje willen starten, materiaal of machines willen aanschaffen of hun bestaande bedrijfje (bijvoorbeeld een marktkraam) willen uitbreiden. In ontwikkelingslanden is een eigen bedrijfje vaak de enige kans op een inkomen.
De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft 2005 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van het Microkrediet. De VN hopen en verwachten dat met het uitroepen van het Internationaal Jaar in 2005 banken, regeringen, bedrijven en andere organisaties samen een grote sprong voorwaarts zullen maken op dit gebied. De VN sluit daarbij aan op een van de Millenniumdoelstellingen op ontwikkelingsgebied: halvering van de wereldwijde armoede voor 2015.
De Groep van Adviseurs van het Internationaal Jaar heeft 17 leden, allen afkomstig uit de financiële sector. Nederlandse leden van de Groep van Adviseurs zijn Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden, Drs. Diederik Laman Trip, oud-bestuursvoorzitter van ING Nederland en Drs. Marilou van Golstein Brouwers, directeur Internationale Fondsen van Triodos Bank.

Global Reporting Initiative
Het Global Reporting Initiative (GRI) is in 1997 opgericht door de Verenigde Naties (VN) en de Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) teneinde richtlijnen te ontwikkelen voor verslaglegging over de financiële, milieu- en sociale prestaties van ondernemingen. GRI wil de verslaglegging over duurzaamheid op een met financiële verslaglegging vergelijkbare consequente wijze inrichten. De richtlijnen worden inmiddels door toonaangevende bedrijven zoals ABN AMRO, BP, Deutsche Bank, ING, KPMG, Microsoft, Philips en Shell gebruikt.

In oktober 2004 lanceerde GRI een handboek (High 5) met praktische richtlijnen voor duurzaamheidsverslaglegging, speciaal voor het midden- en kleinbedrijf. Het handboek is gericht op bedrijven over de hele wereld. Het geeft stap voor stap aan hoe een (klein) bedrijf, met alle beperkingen in tijd en middelen, tot een weloverwogen keuze van rapportage indicatoren kan komen. Het handboek helpt bedrijven om op een toegankelijke wijze verslag te doen van duurzaamheidsaspecten. De belangstelling voor het handboek is groot. Met name vanuit de opkomende markten in Latijns-Amerika en Zuidelijk-Afrika.