Heineken heeft beste duurzaamheidsverslag volgens VBDO Transparantie Meetlat

Bron: VBDO, 24 februari 2005

Het duurzaamheidsverslag van Heineken bereikte dit jaar de eerste plaats in de VBDO Transparantie Meetlat. Ook de duurzaamheidsverslagen van Nutreco, Philips, Shell en DSM doen het goed. Relatieve middenmoters zijn Reed Elsevier en P&O Nedlloyd. De achterblijvers zijn de eenendertig ondernemingen uit AEX en Midkap die weinig tot niets doen aan duurzaamheidsverslaglegging. De VBDO heeft alleen de grotere beursgenoteerde ondernemingen in haar onderzoek betrokken. Het was dit jaar de vierde keer dat de VBDO dit transparantie-onderzoek uitvoerde

Dit meldt de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling, de VBDO. Om de verslagen te kunnen beoordelen gebruikt de VBDO de GRI Richtlijnen voor duurzaamheidsverslaglegging. Het GRI, Global Reporting Initiative, is de internationaal erkende standaard voor duurzaamheidsverslaglegging en maakt zichtbaar hoe bedrijven presteren op economisch, sociaal en milieugebied. Het GRI is gevestigd in Amsterdam.

De VBDO constateert dat over de gehele linie de kwantiteit en de kwaliteit van de verslagen van beursgenoteerde ondernemingen is toegenomen. Deze toename is ook meetbaar. In 2003 waren er elf bedrijven met een duurzaamheidsverslag waarbij de GRI richtlijnen zijn gebruikt en in 2004 zijn dat er zeventien. Ook de kwaliteit nam fors toe: van gemiddeld veertig procent naar vijfenvijftig procent. Piet Sprengers, directeur van de VBDO is zeer tevreden over deze ontwikkeling. "Maar," voegt hij daaraan toe; "wij hebben alleen naar de transparantie van deze ondernemingen gekeken, niet naar hun feitelijke prestaties op economisch, sociaal en milieugebied."

Het duurzaamheidsverslag van Heineken behaalde volgens de VBDO-meetmethode een score van 81 procent. Dit is 20 procent meer dan de hoogste score van vorig jaar, die toen door Philips werd behaald. Nutreco, Philips, Shell en DSM scoorden dit jaar respectievelijk 79, 76, 70 en 67 procent. De laagste scores van de bedrijven met een duurzaamheidsverslag worden behaald door Reed Elsevier (29%) en P&O Nedlloyd (27%). Zij behoren daarmee tot de middenmoters. Helemaal geen score halen alle overige bedrijven van AEX en Midkap. Zij hebben namenlijk helemaal geen duurzaamheidsverslag
uitgebracht.

[html]
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=top width=112>
<DIV><FONT size=1></FONT> </DIV></TD>
<TD vAlign=top width=101>
<DIV align=center><FONT size=1>Score 2004 (%)</FONT></DIV></TD>
<TD vAlign=top width=101>
<DIV align=center><FONT size=1>Score 2003 (%)</FONT></DIV></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=112>
<DIV><FONT size=1>Heineken</FONT></DIV></TD>
<TD vAlign=top width=101>
<DIV align=center><FONT size=1>81</FONT></DIV></TD>
<TD vAlign=top width=101>
<DIV align=center><FONT size=1>40</FONT></DIV></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=112>
<DIV><FONT size=1>Nutreco</FONT></DIV></TD>
<TD vAlign=top width=101>
<DIV align=center><FONT size=1>79</FONT></DIV></TD>
<TD vAlign=top width=101>
<DIV align=center><FONT size=1>53</FONT></DIV></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=112>
<DIV><FONT size=1>Philips</FONT></DIV></TD>
<TD vAlign=top width=101>
<DIV align=center><FONT size=1>76</FONT></DIV></TD>
<TD vAlign=top width=101>
<DIV align=center><FONT size=1>61</FONT></DIV></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=112>
<DIV><FONT size=1>Shell / Kon. Olie</FONT></DIV></TD>
<TD vAlign=top width=101>
<DIV align=center><FONT size=1>70</FONT></DIV></TD>
<TD vAlign=top width=101>
<DIV align=center><FONT size=1>51</FONT></DIV></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=112>
<DIV><FONT size=1>DSM</FONT></DIV></TD>
<TD vAlign=top width=101>
<DIV align=center><FONT size=1>67</FONT></DIV></TD>
<TD vAlign=top width=101>
<DIV align=center><FONT size=1>42</FONT></DIV></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=112>
<DIV><FONT size=1>Unilever</FONT></DIV></TD>
<TD vAlign=top width=101>
<DIV align=center><FONT size=1>63</FONT></DIV></TD>
<TD vAlign=top width=101>
<DIV align=center><FONT size=1>32</FONT></DIV></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=112>
<DIV><FONT size=1>Océ</FONT></DIV></TD>
<TD vAlign=top width=101>
<DIV align=center><FONT size=1>62</FONT></DIV></TD>
<TD vAlign=top width=101>
<DIV align=center><FONT size=1>-</FONT></DIV></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=112>
<DIV><FONT size=1>ING</FONT></DIV></TD>
<TD vAlign=top width=101>
<DIV align=center><FONT size=1>59</FONT></DIV></TD>
<TD vAlign=top width=101>
<DIV align=center><FONT size=1>52</FONT></DIV></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=112>
<DIV><FONT size=1>KPN</FONT></DIV></TD>
<TD vAlign=top width=101>
<DIV align=center><FONT size=1>59</FONT></DIV></TD>
<TD vAlign=top width=101>
<DIV align=center><FONT size=1>36</FONT></DIV></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=112>
<DIV><FONT size=1>ABN Amro</FONT></DIV></TD>
<TD vAlign=top width=101>
<DIV align=center><FONT size=1>57</FONT></DIV></TD>
<TD vAlign=top width=101>
<DIV align=center><FONT size=1>-</FONT></DIV></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=112>
<DIV><FONT size=1>Aegon</FONT></DIV></TD>
<TD vAlign=top width=101>
<DIV align=center><FONT size=1>51</FONT></DIV></TD>
<TD vAlign=top width=101>
<DIV align=center><FONT size=1>-</FONT></DIV></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=112>
<DIV><FONT size=1>Air France-KLM</FONT></DIV></TD>
<TD vAlign=top width=101>
<DIV align=center><FONT size=1>41</FONT></DIV></TD>
<TD vAlign=top width=101>
<DIV align=center><FONT size=1>50</FONT></DIV></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=112>
<DIV><FONT size=1>ASML</FONT></DIV></TD>
<TD vAlign=top width=101>
<DIV align=center><FONT size=1>38</FONT></DIV></TD>
<TD vAlign=top width=101>
<DIV align=center><FONT size=1>22</FONT></DIV></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=112>
<DIV><FONT size=1>Corus</FONT></DIV></TD>
<TD vAlign=top width=101>
<DIV align=center><FONT size=1>38</FONT></DIV></TD>
<TD vAlign=top width=101>
<DIV align=center><FONT size=1>-</FONT></DIV></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=112>
<DIV><FONT size=1>Fortis </FONT></DIV></TD>
<TD vAlign=top width=101>
<DIV align=center><FONT size=1>37</FONT></DIV></TD>
<TD vAlign=top width=101>
<DIV align=center><FONT size=1>-</FONT></DIV></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=112>
<DIV><FONT size=1>Reed-Elsevier</FONT></DIV></TD>
<TD vAlign=top width=101>
<DIV align=center><FONT size=1>29</FONT></DIV></TD>
<TD vAlign=top width=101>
<DIV align=center><FONT size=1>23</FONT></DIV></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top width=112>
<DIV><FONT size=1>P&O Nedlloyd</FONT></DIV></TD>
<TD vAlign=top width=101>
<DIV align=center><FONT size=1>27</FONT></DIV></TD>
<TD vAlign=top width=101>
<DIV align=center><FONT size=1>-</FONT></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
[/html]

De VBDO gebruikt de resultaten van het onderzoek om een voorlopig stemadvies uit te brengen voor het agendapunt "goedkeuring jaarverslag" op de komende aandeelhoudersvergaderingen. Alle AEX en Midkap ondernemingen die meer dan 35% behaalden, krijgen een positief stemadvies. Onthouden van stemming wordt geadviseerd voor alle ondernemingen die minder dan 35% scoren of die beloofd hebben om in de nabije toekomst meer duurzaamzaamheidsinformatie te zullen publiceren. De overige ondernemingen krijgen een negatief stemadvies.