ABN Amro: interesse duurzaamheid groeit

Bron: Het Financieele Dagblad, 1 april 2005

ABN Amro ziet een groeiende belangstelling voor en bewustzijn over een duurzame en rechtvaardigere ontwikkeling in de wereld van zijn klanten en jonge bankiers. Dat zegt Herman Mulder, directeur-generaal Group Risk Management van de bank. ‘Sinds de publicatie van ons eerste verslag heeft duurzame ontwikkeling zich nog meer verankerd in onze organisatie. Onze relatiemanagers, die aanvankelijk nogal huiverig waren om het onder de aandacht van onze klanten te brengen, merken nu dat de klanten zelf met het onderwerp aankomen. Wereldwijd zijn onze "young bankers" enthousiast en herkennen het als een extra dimensie van bankieren.
Volgens Mulder wordt dat laatste nog eens bevorderd door de internationale ontwikkelingen als de grotere aandacht voor een armoedebestrijding en het jaar van het microkrediet. Hij ziet helemaal geen vermoeidheid van aandeelhouders over de inspanningen op duurzaamheidsgebied. Mulder: ‘Ik merk dat er zelfs een groeiende belangstelling is voor wat wij in opkomende markten doen.’

ABN Amro publiceert vandaag zijn financiële jaarverslag en zijn tweede duurzaamheidsverslag tezamen. In het voorwoord van het duurzaamheidsverslag schrijft bestuursvoorzitter Groenink dat ‘al onze financiële en niet-financiële belanghebbenden slechts een volledig beeld van onze organisatie krijgen als zij beide verslagen lezen’.

De bank is een van de weinige bedrijven die beide verslagen tegelijkertijd het licht laat zien. ABN Amro is ook uniek in het onderbrengen van duurzame ontwikkeling en maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de afdeling risicomanagement. Mulder: ‘De combinatie van het financiële en niet-financiële zorgt voor een intensievere relatie met de klant. Duurzaamheid behoort tot de kernactiviteiten en dus het dna van de bank.’

Download het ABN AMRO duurzaamheidsverslag