Eerste FMO duurzaamheidsverslag maakt ontwikkelingsimpact transparant

Bron: FMO, 30 november 2005

De Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) heeft eind oktober haar eerste duurzaamheidsverslag gepubliceerd. Hierin licht FMO toe welke effecten FMO’s financieringen hebben op de economische, milieu-sociale en bestuurlijke ontwikkeling in ontwikkelingslanden. FMO levert met de financiering van de private sector in ontwikkelingslanden een structurele bijdrage aan de bestrijding van armoede.
"Duurzame ontwikkeling zit ons in de genen. Duurzaamheid is een essentieel onderdeel van FMO’s missie. Alleen een gezonde private sector in ontwikkelingslanden zal leiden tot een gestaag groeiende middenklasse: een absolute voorwaarde voor armoedebestrijding", aldus Arthur Arnold, CEO van FMO. "Wij zijn ambitieus in het realiseren van duurzame verbeteringen bij onze klanten, onze partners, hun omgeving én in onze eigen organisatie. Dit duurzaamheidsverslag maakt onze ambitie en prestaties zichtbaar voor onze stakeholders."

Risico’s managen – mogelijkheden creëren
FMO heeft een analyse ontwikkeld om de ontwikkelingsimpact van een project in kaart te brengen. Met behulp van een scorecard wordt beoordeeld in welke mate een project of een klant bijdraagt aan de financiële, economische, sociale, ecologische en bestuurlijke ontwikkeling van een bedrijf aan haar omgeving. Bij het stimuleren van duurzame groei in ontwikkelingslanden staan twee factoren centraal: risico en ontwikkelingsimpact. Via een scorecard heeft FMO een systematische methodiek ontwikkeld die risico en ontwikkelingsimpact objectiveert. Het risicomanagement van FMO is in de kern te vergelijken met dat van elke bank. De ervaring leert dat de risico’s van FMO, die per definitie hoger zijn dan die van commerciële banken, beter beheersbaar worden door het vormen van een gezond duurzaamheidsbeleid.

Transparantie en verantwoording
Bij meer dan de helft van de financieringen die FMO in 2004 heeft verstrekt, zijn er actieplannen met de klanten en partners opgesteld die concrete verbeteringen in kaart brengen. Voorbeelden daarvan zijn het opzetten van managementsystemen voor de sociale en milieu dimensies van een bedrijf, HIV/AIDS bewustwordingsprogramma’s en de verbetering van de corporate governance. "De begeleiding van FMO en de actieplannen die we zijn overeengekomen, helpen ons om de governance van ons bedrijf te verbeteren. We hebben belangrijke stappen kunnen zetten op het gebied transparantie en verantwoording die tegemoet komen aan internationale accounting standaarden", aldus Patrick Wong de CEO van het Chinese Titan Oil, een klant van FMO.

Download het FMO Sustainability Report