Provincie moet voortouw nemen in verbeteren kwaliteit milieuverslagen

Bron: Milieufederatie Flevoland, 9 april 2001

Er valt veel te verbeteren aan de kwaliteit en leesbaarheid van publieksmilieuverslagen van bedrijven. Dit blijkt uit een onderzoek van de Milieufederatie Flevoland (MFF), Stichting Natuur en Milieu en zes andere milieufederaties. De resultaten van het onderzoek zijn vorige week door de MFF aangeboden aan de gedeputeerde de heer De Raad. Mevrouw Van der Luit, directeur van de MFF, riep de gedeputeerde daarbij op om zich meer in te zetten voor een goede kwaliteit van de verslagen. Bovendien wil zij dat de provincie bedrijven voortaan actief stimuleert tot het maken van een milieuverslag, zonodig door dit af te dwingen via de vergunning. Gedeputeerde De Raad staat positief tegenover de aanbevelingen van de Milieufederatie. Het is zowel voor provincie als voor bedrijven een leerproces. De provincie zal meer gaan toetsen op betrouwbaarheid van de aangeleverde gegevens. Ook zal de provincie zich inzetten om meer bedrijven te stimuleren tot vrijwillige milieuverslaglegging.
Sinds 1 januari 1999 zijn circa 250 bedrijven verplicht om een publieksmilieuverslag op te stellen. In dit verslag legt een bedrijf verantwoording af over milieu-effecten. Deze bedrijven zorgen voor het leeuwendeel van de milieubelasting in de provincie. In Flevoland betreft het: EPON- Flevocentrale, EPON-Warmtekrachtcentrale Almere, Vetsmelterij CM Bosland, Komeco Holland (drogerij en meststoffenfabriek) en Luchthaven Lelystad. EPON scoorde redelijk tot matig, Vetsmelterij Bosland matig, en Luchthaven Lelystad slecht. Al deze bedrijven publiceerden nog niet eerder (op vrijwillige basis) een publieksmilieuverslag. Hoopvol is dat het management van EPON en de Vetsmelterij heeft toegezegd om de geconstateerde negatieve punten bij een volgend verslag om te zetten in positieve punten.

Bedrijven die onvoldoende de veroorzaakte milieubelasting in hun verslag belichtten kregen het oordeel slecht. Matig scoorden vooral bedrijven die de milieu-effecten wel noemden, maar dit niet tegen voorgaande jaren en voorgeschreven normen afzetten. Bovendien zijn de verslagen vaak te technisch en voor de geïnteresseerde leek moeilijk te begrijpen. Bedrijven die al eerder een verslag maakten scoorden in het onderzoek vaak hoger. Oefening baart dus kunst.

De MFF vindt milieuverslagen nuttig en nodig. Bedrijven leggen via het milieuverslag verantwoording af over hun milieugedrag aan de maatschappij. Ook maken zij de milieu-effecten voor het publiek en omwonenden inzichtelijk. De MFF riep daarom de provincie op om:

– milieuverslagen goed te controleren

– meer bedrijven te stimuleren tot het maken van een milieuverslag

– de vergunning vaker te gebruiken om bedrijven milieuverslagen te laten maken