Verslaggevingsstandaarden inzake klimaatrisico’s zouden moeten worden verankerd in de EU-jaarrekeningrichtlijn

Bron: , 31 januari 2019

Eumedion vindt het voorstel om de verslaggevingstandaarden inzake klimaatrisico’s te verankeren in de niet-bindende EU-richtsnoeren inzake niet-financiële rapportage niet effectief en is er voorstander van dat deze standaarden worden verankerd in de Europese Jaarrekeningrichtlijn. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingezonden reactie op de call for feedback over het onlangs door de technical expert group on sustainable finance (TEG) gepubliceerde rapport over klimaatgerelateerde rapportages.

De TEG is in juni 2018 door de Europese Commissie ingesteld om haar bij te staan bij de uitvoering van het actieplan voor de financiering van duurzame groei. Het door de TEG gepubliceerde rapport over klimaatgerelateerde rapportages zal door de Europese Commissie worden gebruikt bij de herziening van de EU-richtsnoeren inzake niet-financiële rapportage. Eumedion is er voorstander van dat de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) op Europees niveau worden verankerd. Eumedion vindt het voorstel van de TEG om de TCFD-aanbevelingen te verankeren via de niet-bindende EU-richtsnoeren inzake niet-financiële rapportage niet effectief. Volgens Eumedion kan de Europese Commissie alleen via ‘harde wetgeving’ ervoor zorgen dat alle ondernemingen bepaalde klimaatgerelateerde informatie moeten publiceren. Eumedion roept daarom de Europese Commissie op om de Jaarrekeningrichtlijn te herzien en daarin de aanbevelingen van de TCFD te verankeren.