AFM steunt oprichting internationale ‘standardsetter’ voor niet-financiële verslaggeving

Bron: AFM, 22 december 2020

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) steunt de oprichting van een ‘standardsetter’ voor niet-financiële verslaggeving door de International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation. Dit is een belangrijke stap om te komen tot internationale standaarden voor niet-financiële verslaggeving. Dit stelt de AFM in haar reactie op de consultatie van de IFRS Foundation over de oprichting van een ‘Sustainability Standards Board’ (SSB).

Internationale standaarden nodig voor relevantie en vergelijkbaarheid

Niet-financiële informatie wordt steeds belangrijker. Dat vraagt om een internationale rapportagestandaard. De oprichting van de SSB kan hier een belangrijke rol in spelen. De AFM ziet dit als noodzakelijke stap om de relevantie, betrouwbaarheid, vergelijkbaarheid en consistentie van gerapporteerde niet-financiële informatie te verbeteren.

Voorkeur voor bredere reikwijdte dan alleen klimaat gerelateerd

De AFM pleit daarnaast voor het gebruik van een breder begrip van niet-financiële informatie, waardoor naast de ESG-factoren (milieu, maatschappij en governance), ook niet in de balans opgenomen (immateriële) activa vallen, zoals technologieën, handelsnamen en menselijk kapitaal. De AFM onderkent de urgentie om klimaat gerelateerde vraagstukken aan te pakken, maar vraagt om een gelijktijdige benadering van deze andere factoren.

Impact ‘ESG-factoren’ op zowel onderneming als maatschappij

Voor betere transparantie en beleggersbescherming, moet duurzaamheidsverslaggeving twee kanten van dezelfde medaille laten zien. Dit betekent enerzijds kijken naar wat de impact van de ESG-factoren is op de toegevoegde waarde van een onderneming en anderzijds ook laten zien wat de invloed van de activiteiten van de onderneming is op die ‘ESG-factoren’.

Standaarden moeten goed controleerbaar en afdwingbaar zijn

Bij het ontwikkelen van internationale standaarden voor niet-financiële verslaggeving moet ook aandacht zijn voor de mogelijkheden hier daadwerkelijk op te kunnen controleren en zekerheid aan te verlenen. Dit betekent dat duidelijke en specifieke rapportagestandaarden nodig zijn, die leiden tot relevante en betrouwbare informatie die controleerbaar en afdwingbaar is.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) steunt de oprichting van een ‘standardsetter’ voor niet-financiële verslaggeving door de International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation. Dit is een belangrijke stap om te komen tot internationale standaarden voor niet-financiële verslaggeving. Dit stelt de AFM in haar reactie op de consultatie van de IFRS Foundation over de oprichting van een ‘Sustainability Standards Board’ (SSB).