Bedrijfsleven komt met gedragscode voor transparantie over belastingafdracht

Bron: VNO-NCW, 5 maart 2021

Ondernemingsorganisatie VNO-NCW wil nog dit jaar een breed gedragen tax governance code presenteren, een code voor transparantie over de belastingpositie van beursgenoteerde bedrijven. De nieuwe gedragscode is één van de voorstellen die de ondernemersorganisatie onlangs deed in de nieuwe koers: Ondernemen voor brede welvaart.

Goede dialoog

‘Ondernemingen willen transparant zijn over hun impact op de samenleving’ aldus Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW. ‘Dus ook over hun belastingpositie. Bij transparantie hoort een goede dialoog met stakeholders. Daarom neemt het bedrijfsleven het voortouw voor deze code en de bijbehorende principes. Wij willen bij de verdere uitwerking van de gedragscode stakeholders betrekken uit de wetenschap, de vakbeweging en van bijvoorbeeld NGO’s.’

Aansluiten op bestaande standaarden

Voor het uitwerken van de tax governance code wil de VNO-NCW zoveel mogelijk aansluiten op al ontwikkelde standaarden, zoals de B-Team responsible tax principlesGlobal Reporting Initiative en Business at OECD Tax principles. ‘Hierdoor wordt het proces bespoedigd en we zorgen dat we internationaal voorop lopen, maar wel aansluiten bij de internationale ontwikkelingen’, zegt Thijssen. ‘Verder is het van belang dat er een transparante fiscale strategie is met duidelijke interne checks & balances. Zo creëren we een helder en transparant systeem waarin toezicht op beleid en het afleggen van verantwoording duidelijk gewaarborgd zijn.’

Belastingpositie internationale bedrijven

Het bedrijfsleven wil ook de breed gevoelde maatschappelijke oproep beantwoorden om transparant te zijn over de betaalde belastingen in de landen waar zij actief zijn. Dat draagt bij aan inzicht en begrip over de belastingpositie van bedrijven en de wijze waarop nationale en internationale regels daarop van invloed zijn. Het transparant rapporteren over de belastingpositie wordt een belangrijk onderdeel van de verdere uitwerking van een tax governance code en de gesprekken met stakeholders.

On line seminar

Vanmiddag (5 maart) houdt het Ministerie van Financiën een seminar over tax governance waarin verschillende betrokken partijen waaronder bedrijfsleven, belastingadviessector, wetenschap en NGO’s in gesprek gaan over dit thema. Ook VNO-NCW licht bij die gelegenheid toe hoe zij aankijkt tegen een gedragscode voor het belastingbeleid van beursgenoteerde ondernemingen en hoe de organisatie hiermee aan de slag is.