Bestuursverslag met MVO-informatie ontbreekt veelvuldig bij Nederlandse ondernemingen

Bron: , 23 april 2018

Hoogleraar externe verslaggeving Ruud Vergoossen en AFM-verslaggevingsexpert Ton Meershoek bekeken 1.067 jaarverslagen van grote en middelgrote niet-beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen over 2015. Tientallen bedrijven houden belangrijke informatie weg uit het jaarverslag.  en bestuursverslag bleek geregeld te ontbreken. In een bestuursverslag dient een bedrijf de jaarcijfers te interpreteren en haar visie op de onderneming uiteen te zetten. Onderwerpen zoals duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en toekomstontwikkelingen komen daarin aan bod. 

Hoewel er vergeleken met soortgelijke studies uit het verleden sprake is van verbetering, worden de termijnen voor het opmaken, vaststellen en deponeren niet altijd nageleefd en zijn de gedeponeerde jaarstukken niet altijd compleet. Het onderzoek brengt verder aan het licht dat in een aantal gevallen de naleving van wettelijke bepalingen of stellige uitspraken van de Raad voor de Jaarverslaggeving gebrekkig is zonder dat daarvan melding wordt gemaakt in de accountantsverklaring.

De onderzoekers pleiten op basis van de onderzoeksbevindingen voor een verplichte deponering van het bestuursverslag door grote en middelgrote rechtspersonen en voor een wettelijke verankering van het kasstroomoverzicht.

De resultaten van het onderzoek staan uitgebreid beschreven in  een artikel in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie.