Beursgenoteerde ondernemingen moeten transparant zijn over de (potentiële) korte- en langetermijnimpact van ESG-factoren op de onderneming

Bron: , 24 januari 2019

Beursgenoteerde ondernemingen moeten transparant zijn over de (potentiële) korte- en langetermijnimpact van ESG-factoren op de onderneming. Dit stelt The International Organization of Securities Commissions (IOSCO) in een statement dat zij onlangs heeft gepubliceerd.

In Nederland zijn grote organisaties van openbaar belang (OOB) krachtens het Besluit bekendmaking niet-financiële informatie wettelijk verplicht tot deze transparantie. De ESG-factoren kunnen de risico’s en rendementen alsmede het stemgedrag van beleggers beïnvloeden.

De hoeveelheid toelichtingen op de Environmental-, Social- en Governance-factoren (ESG-factoren) is de afgelopen jaren toegenomen. De AFM moedigt ondernemingen sinds 2013 aan vrijwillig over niet-financiële informatie te rapporteren. Eind 2018 heeft de AFM de resultaten van het themaonderzoek Niet-financiële informatie in bestuursverslagen 2017 gepubliceerd. ‘Aandacht voor duurzaamheid in de financiële sector’ is één van de zeven speerpunten in de Agenda 2019 van de AFM.

De AFM is actief betrokken geweest bij de totstandkoming van dit statement.