Beursgenoteerde ondernemingen scoren zwaar onvoldoende voor jaarverslagen

Bron: Communicatie Online, 26 oktober 2016

Beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen weten in hun jaarverslag weinig concreets te melden over de omgeving en de context waarin ze opereren. Visies op zaken als duurzaamheid, diversiteit, leiderschap en innovatie blijven beperkt tot vaak nietszeggende algemeenheden. Als dit soort thema’s al genoemd worden, dan zijn organisaties niet in staat aan te geven hoe zij hier in hun eigen bedrijfsvoering praktisch invulling aan geven. Zo zegt nagenoeg elke onderneming dat ze de klant centraal stelt, maar hoe ze dat doen valt uit vrijwel geen van de jaarverslagen af te leiden. Dat  blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Hogeschool Leiden naar transparantie in Jaarverslagen van beursgenoteerde ondernemingen.

Het Jaarverslagenonderzoek is  dit jaar voor de 22e achtereenvolgende keer verricht.  De jaarverslagen worden  beoordeeld op het communiceren van strategie maar ook op communicatie over de thema’s: duurzaamheid, innovatie & ondernemerschap, cultuur & diversiteit, klantbenadering, HRM, benchmarking, leiderschap & communicatie.

Het gehele rapport is hier te downloaden (pdf)

Lees het volledige artikel