Duizenden bedrijven moeten snel aan de slag met nieuwe EU duurzaamheidsregels

Bron: KPMG, 23 april 2021

Naast omzet, winst en andere financiële resultaten moeten grote bedrijven vanaf 2023 ook rapporteren over de effecten van hun activiteiten op milieu en samenleving. Dat kondigde de Europese Unie deze week aan met de aanpassing van de zogeheten ‘Non-financial Reporting Directive’(NFRD) tot de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Alle bedrijven met meer dan 250 medewerkers gecombineerd met omzet- en balanstotaalcriteria worden verplicht verslag te doen over de effecten die zij hebben op milieu- en sociale omstandigheden en vice versa de risico’s die het milieu en sociale thema’s op organisaties hebben. Anders dan nu moet de informatie getoetst worden door accountants om de betrouwbaarheid te vergroten. Dat is een enorme uitbreiding op de huidige verslaggevingsverplichtingen. Bedrijven moeten razendsnel aan de slag om in 2023 klaar te zijn voor de invoering. Burgers en beleggers krijgen straks voor het eerst een betrouwbaar en objectief inzicht in de duurzaamheidsinspanningen van alle grote bedrijven. Dat is een belangrijke grote stap richting een duurzame economie in 2050.

Met ingang van 2023 moeten alle grote bedrijven volgens de Europese standaarden voor duurzaamheidsrapportages inzicht geven in de invloed van hun activiteiten op het milieu en de daarmee gepaard gaande risico’s. Tot op heden waren de verplichtingen van de NFRD alleen van toepassing op beursgenoteerde ondernemingen. Dat betekent een fundamentele verandering voor duizenden bedrijven in Nederland. Het door de accountant gecontroleerde en goedgekeurde jaarverslag moet helderheid geven over doelstellingen, strategie en voortgang op de belangrijkste prestatie-indicatoren. Verder moeten de duizenden bedrijven inzicht geven in hun toekomst op het vlak van duurzaamheid.

“De nieuwe EU-regels zijn een grote stap richting betrouwbaar inzicht in de beweging naar een duurzame economie. Daar moeten alle betrokken partijen zoals bedrijven, financiële instellingen en accountants zo snel mogelijk en gezamenlijk aan werken”, zegt Wim Bartels, partner Corporate Reporting bij KPMG. KPMG roept op tot versnelling: “Het merendeel van de bedrijven die zich vanaf 2023 moet houden aan deze nieuwe EU-regels is hier nog lang niet klaar voor. Zelfs niet eens alle honderd grootste bedrijven van ons land rapporteren nu over duurzaamheid. Dat vereist veel actie en samenwerking in een relatief korte tijd. Ook voor de vele kleinere bedrijven.”

“Waar de allergrootste bedrijven ter wereld in grote getale klimaatdoelstellingen vaststellen, blijkt uit onderzoek dat bijbehorende strategie en plannen nog niet uitgewerkt zijn. Met de invoering van de nieuwe EU-regels wordt greenwashing flink ingedamd”, vervolgt Bartels. “De huidige beschikbare informatie is zowel voor burgers als voor investeerders en leningverstrekkers onvoldoende relevant en uniform om als basis te dienen voor het nemen van beslissingen en het verkrijgen van betrouwbare inzichten. “Duurzaamheid is een steeds belangrijker aspect om de waarde en toekomstbestendigheid van bedrijven te beoordelen. Dat geldt ook voor klimaatrisico’s en sociale aspecten, zoals arbeidsomstandigheden en diversiteit. Als beroepsgroep zijn wij in staat onze vaardigheden verder toe te passen op duurzaamheidsverslaggeving. Onze specialisten hebben inmiddels jarenlang ervaring hiermee en gaan daarmee graag de uitdaging aan met de nieuwe EU-regels,” vertelt Mark Vaessen, partner van KPMG en SASB-bestuurslid.

NFRD onderdeel van de EU Green Deal

Veel bedrijven moeten eveneens werk maken van het vaststellen van concrete doelstellingen en strategie opdat zij daar in 2023 volgens de EU-richtlijnen over kunnen rapporteren Dat vraagt veel in termen van procesinrichting voor de verzameling van data en betrouwbare rapportage. Ook om te bepalen wat de grootste risico’s van bedrijven zijn op de omgeving en vice versa.

Rol van de Nederlandse overheid

Volgens KPMG heeft de overheid eveneens een grote verantwoordelijkheid om de verplichte assurance mogelijk te maken. De duurzaamheidsplannen van politieke partijen en de recent aangekondigde AgendaNL2030 gericht op brede welvaart van VNO-NCW en MKB-Nederland bieden steun. “Nederland zou een leidende positie moeten innemen om te zorgen dat de huidige steun voor brede welvaart ook waargemaakt wordt. Dat is immers goed voor onze eigen economie. Want duurzaamheid vraagt om meer innovatie en ontwikkeling van kennis en talenten”,  aldus Mark Vaessen. “Uiteraard gaat het uiteindelijk om de effectiviteit van de duurzaamheidsagenda van bedrijven. Betrouwbare en evenwichtige rapportage over de voortgang gaat daar absoluut bij helpen.”

Download een overzicht van de effecten van de CSRD voor het Nederlandse bedrijfsleven (KPMG, pdf)