EU-verslaglegging over duurzaamheid en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN schiet nog tekort

Bron: , 14 juni 2019

Volgens een nieuwe evaluatie van de Europese Rekenkamer wordt, ondanks de inzet van de EU voor duurzaamheid en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties, door de Europese Commissie geen verslag uitgebracht over of toezicht gehouden op de manier waarop de begroting en het beleid van de EU bijdragen tot duurzame ontwikkeling en de verwezenlijking van de SDG’s. De bouwstenen voor zinvolle duurzaamheidsverslaglegging op EU-niveau zijn grotendeels nog niet gereed, stellen de controleurs. De Commissie heeft duurzaamheid nog niet in haar verslaglegging over prestaties opgenomen, mede doordat het ontbreekt aan een langetermijnstrategie voor duurzame ontwikkeling voor de periode tot 2030. Twee EU-instellingen en -agentschappen publiceren momenteel een duurzaamheidsverslag, terwijl de verslaglegging door andere gefragmenteerd is.

Door middel van duurzaamheidsverslaglegging, ook bekend als verslaglegging over maatschappelijk verantwoord ondernemen of niet-financiële verslaglegging, publiceert een organisatie informatie over haar economische, milieugerelateerde en sociale impact. In een duurzaamheidsverslag worden ook haar waarden en bestuursmodel voorgesteld en wordt het verband tussen haar strategie en haar inzet voor een duurzame wereldeconomie aangetoond.

De EU heeft zich ertoe verbonden duurzaamheid te verwezenlijken en de SDG’s ten uitvoer te leggen. Volgens de EU-wetgeving moeten bepaalde grote ondernemingen verslag uitbrengen over duurzaamheid, en deze nemen in hun verslagen steeds vaker de SDG’s op. De controleurs hebben onderzocht of de Commissie het goede voorbeeld geeft bij de verslaglegging inzake duurzame ontwikkeling, en beoordeelden of er voorwaarden zijn vastgesteld zoals een strategie met streefdoelen op basis waarvan verslag kan worden uitgebracht. Zij controleerden ook of andere EU-instellingen duurzaamheidsverslagen publiceren.

“Burgers willen en verwachten betrouwbare informatie over de manier waarop de EU bijdraagt aan duurzame ontwikkeling op gebieden als klimaatverandering”, aldus Eva Lindström, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de evaluatie. “Gezien de inzet van de EU voor de SDG’s, zouden we van de Commissie mogen verwachten dat zij in staat is verslag uit te brengen over de behaalde resultaten.”