Eumedion: Europese richtsnoeren voor duurzaamheidsverslaggeving moeten ‘principle-based’ zijn

Bron: , 16 april 2016

De richtsnoeren voor niet-financiële informatie, die de Europese Commissie voornemens is op te stellen, moeten aanhaken bij de bestaande, internationale verslaggevingsraamwerken. Zij moeten derhalve complementair zijn aan de raamwerken die beursgenoteerde ondernemingen nu al gebruiken, zoals het ‘integrated reporting’-raamwerk van de International Integrated Reporting Council. Dit schrijft Eumedion in haar vandaag ingediende commentaar op de consultatie over dit onderwerp van de Europese Commissie.

De Europese Commissie wilde van belanghebbenden vernemen op welke wijze de duurzaamheidsrapportages van grote ondernemingen relevanter, nuttiger en beter vergelijkbaar kunnen worden gemaakt. De Europese Commissie wilde onder andere peilen of er Europese richtsnoeren zouden moeten worden opgesteld voor de rapportage van een onderneming over haar verdienmodel, haar milieu-, sociaal, mensenrechten- en anti-corruptiebeleid, de uitkomsten van dat beleid, de voornaamste risico’s en niet-financiële essentiële prestatie-indicatoren. Eumedion onderstreept in haar reactie het belang van ‘principle-based’ richtsnoeren. Het gaat er volgens Eumedion in deze fase om de ondernemingen zoveel mogelijk hun ‘eigen verhaal’ ten aanzien van waardecreatie, strategie, kansen en risico’s te vertellen.