Eumedion voorstander van herziening Europese richtlijn niet-financiële verslaggeving

Bron: Eumedion, 3 maart 2020

De Europese richtlijn niet-financiële verslaggeving moet worden omgevormd naar een verordening. Die verordening moet uiteindelijk de basis leggen voor de verwijzing naar en de Europese goedkeuring van internationale verslaggevingsstandaarden op het terrein van niet-financiële informatie. Hiervoor pleit Eumedion in haar onlangs ingediende reactie op de consultatie van de Europese Commissie over de aanpak van de ‘impact assessment’ van de opties tot wijziging van de richtlijn.

In de reactie geeft Eumedion aan het proces tot herziening van de richtlijn niet-financiële verslaggeving ten volle te ondersteunen. De herziening loopt in de pas met Eumedion’s pleidooi om een onafhankelijke wereldwijde standard setter op te richten die internationale niet-financiële verslaggevingsstandaarden zou moeten uitvaardigen.

Eumedion meent dat er momenteel nog nauwelijks sprake is van eenduidige en vergelijkbare niet-financiële verslaggeving. De huidige richtlijn niet-financiële verslaggeving heeft op dit vlak niet voor verbetering gezorgd. Zonder vergelijkbare en consistente data zijn de prestaties van de ondernemingen op lange termijn voor beleggers lastig te beoordelen. Dat maakt het voor institutionele beleggers ook lastig om hun eigen deelnemers en klanten te informeren over de mate van duurzaamheid of groenheid van hun beleggingsbeleid of financiële producten. Eumedion hoopt dat de Europese instituties een katalysator zullen zijn voor het opstellen van internationale niet-financiële verslaggevingsstandaarden.