Eumedion vraagt beursbedrijven om beter te rapporteren over lange termijn waardecreatie en diversiteit

Bron: , 16 oktober 2018

Institutionele beleggers roepen de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen op om beter te rapporteren over hoe zij op lange termijn denken waarde te kunnen blijven creëren voor al hun stakeholders, inclusief de samenleving. Dit staat in de Speerpuntenbrief 2019 die Eumedion recentelijk naar de beursgenoteerde ondernemingen heeft gestuurd.

De Speerpuntenbrief bevat onderwerpen die de bij Eumedion aangesloten institutionele beleggers bij de Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen in de aanloop naar de aandeelhoudersvergaderingen van 2019 in dialogen aan de orde zullen stellen. Eumedion roept de ondernemingen vooral op om duidelijk te maken of en zo ja hoe de uitkomsten van de stakeholderdialogen en de op basis daarvan opgestelde materialiteitsmatrices van invloed zijn geweest bij het nemen van belangrijke strategische besluiten, zoals veranderingen in het verdienmodel.

Eumedion roept de beursgenoteerde ondernemingen verder op om beter te rapporteren over de mate van diversiteit (in brede zin) binnen het bestuur en de raad van commissarissen. Eumedion beveelt aan om dit te doen aan de hand van een competentiematrix, waarin een overzicht wordt gepresenteerd van zaken als zittingstermijn, geslacht, leeftijd, nationaliteit, kennis, professionele ervaring en de sociaal-culturele achtergrond.