Financiële sector wil beter inzicht in klimaatrisico’s bedrijven

Bron: , 13 april 2018

De financiële sector heeft behoefte aan betere gegevens van bedrijven over de financiële impact van klimaatverandering voor hun bedrijfsvoering. De sector heeft deze gegevens nodig om klimaatrisico’s beter te integreren in hun investeringsbeslissingen. Dit blijkt uit het vandaag verschenen eindrapport van werkgroep Klimaatrisico’s van het Platform voor Duurzame Financiering met daarin verschillende financiële instellingen. Het platform roept bedrijven daarom op om voortgang te maken met de rapportage van klimaat-gerelateerde financiële risico’s.

‘De risico’s gerelateerd aan klimaatverandering raken nagenoeg elke sector en elke beleggingscategorie’, aldus René van de Kieft, CEO MN en tevens sponsor van de werkgroep. De werkgroep beschouwt de integratie van de klimaatgerelateerde risico’s en kansen in investeringsbeslissingen als onderdeel van de verantwoordelijkheid van financiële instellingen. In haar rapport biedt de werkgroep inzicht in hoe financiële instellingen klimaatgerelateerde risico’s en kansen op dit moment integreren in hun investeringsbeslissingen. De werkgroep bestaat naast MN uit vertegenwoordigers van ABN AMRO, Actiam, DeltaLloyd, De Volksbank, ING, Robeco en KPMG.

De werkgroep roept bedrijven op te rapporteren volgens de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). De TCFD heeft in opdracht de Financial Stability Board (FSB) standaarden opgesteld waarmee financiële- en niet-financiële instellingen kunnen rapporteren over hoe klimaatfactoren impact zullen hebben op hun bedrijfsvoering. De werkgroep beschouwt TCFD- rapportages door zowel bedrijven waarin geïnvesteerd wordt als klanten van banken als bevorderlijk voor de dialoog over het beheersen van klimaatrisico’s.

Het Platform voor Duurzame Financiering verwelkomt de conclusies van het rapport. Het rapport ligt in lijn met de ontwikkelingen in Europa, zoals het aangekondigde voornemen van de Europese Commissie om de huidige EU-regelgeving voor het rapporteren van niet-financiële informatie in lijn te brengen met de aanbevelingen van TCFD. Het platform zal het rapport ten behoeve van de besprekingen over het klimaatakkoord aanbieden aan de Taakgroep Financiering binnen het Klimaatberaad. Als lid van het platform zullen de koepelorganisaties die de verschillende financiële sectoren vertegenwoordigen, het rapport onder de aandacht brengen onder hun leden.

Rol beleidsmakers, toezichthouders en financieel dienstverleners

De werkgroep roept tevens overheid, toezichthouders en financieel dienstverleners op tot actie. De werkgroep beveelt beleidsmakers en toezichthouders aan te zorgen voor betrouwbaar klimaatbeleid voor de korte en (midden)lange termijn en een internationaal gelijk speelveld. Ook op internationaal vlak verenigen financiële instellingen zich om overheden aan te zetten tot effectief klimaatbeleid, zoals via de Institutional Investors Group on Climate Change. De werkgroep beveelt daarnaast financieel dienstverleners aan om de verwerking van TCFD-data te ondersteunen en investeerders te voorzien van eenvoudig te vergelijken TCFD-data op sector en bedrijfsniveau. Deze aanbeveling sluit aan bij het internationale Climate Action 100+ initiatief waarbij investeerders zich inzetten voor verbeterde rapportage van klimaat-gerelateerde financiële risico’s door bedrijven met een hoge CO2 uitstoot.

Het Platform voor Duurzame Financiering bestaat uit het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, de Dutch Fund and Asset Management Association, de Nederlandse Vereniging van Banken, het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Sustainable Finance Lab, de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.