IIRC werkt samen met NBA aan Integrated Thinking

Bron: , 8 april 2019

De NBA en de International Integrated Reporting Council (IIRC) werken samen in een Special Interest Group Integrated Thinking aan een model of een tool voor Integrated Thinking, het voortraject voor een Integrated Report.

In de zomer wil de IIRC een rapport publiceren met handvatten voor Integrated Thinking. Doel hiervan is om organisaties beter in staat te stellen zich te richten op langetermijnwaardecreatie, in plaats van kortetermijnwinst. Deze stap vormt de basis voor verduurzaming. Het handvat dat de Special Interest Group Integrated Thinking gebruikt voor de ontwikkeling van een nieuw model of tool is het IIRC <IR> Framework voor Integrated Reporting.

Integrated Thinking blijft nog steeds lastig voor organisaties. De omslag van monocapitalism (profit) naar multicapitalism (purpose) blijkt nog niet eenvoudig. Duidelijk is wel dat profit steeds meer moet worden beschouwd als een basisvoorwaarde voor het bereiken van een duurzame purpose. Voorheen was sprake van het omgekeerde; organisaties waren op zoek naar een gat in de markt (meestal niet duurzaam) met profit als hoofddoel.

De Special Interest Group Integrated Thinking kwam op 28 maart bijeen bij de NBA. De groep wordt namens IIRC begeleid door Jyoti Banerjee. Christian Heller van BASF is de voorzitter en Paul Hurks is namens de NBA lid (en maakt deel uit van de Groene Brigade)