NBA steunt plan voor internationale standaarden voor duurzaamheidsinformatie

Bron: Accountant, 7 januari 2021

De NBA heeft in december haar steun uitgesproken aan de IFRS Foundation, voor het ontwikkelen van internationale standaarden voor Sustainability Reporting. Dat staat in een commentaar van de NBA dat medio december aan de IFRS Foundation in Londen is gestuurd, als reactie op een Consultation Paper on Sustainability Reporting, dat door die stichting eind september 2020 is voorgelegd voor commentaar. De beroepsorganisatie onderschrijft de behoefte aan en relevantie van consistente, vergelijkbare en betrouwbare duurzaamheidsinformatie. Volgens de NBA is de IFRS Foundation ook de juiste partij om het voortouw te nemen bij wereldwijde standardsetting.

De zorgvuldige totstandkoming van standaarden voor niet-financiële informatie en de steun van veel betrokken partijen is belangrijk, maar ook snelheid is zeer wenselijk, aldus de NBA. Dat vraagt om een pragmatische aanpak voor de korte termijn. De NBA adviseert om connectivity of information en multi-capital approach als uitgangspunten te hanteren, omdat die in bestaande raamwerken zoals de International Integrated Reporting Council (IIRC) al worden toegepast.

Niet alleen klimaat

De NBA benadrukt in haar reactie op het consultatiedocument dat klimaat nu vaak bovenaan staat bij duurzaamheidsverslaggeving, maar ook andere duurzaamheidsthema’s moeten onderdeel van de standaarden worden. Daarbij kan worden gedacht aan natuurlijke hulpbronnen, arbeidsomstandigheden, diversiteit en fraudepreventie.

De beroepsorganisatie adviseert de IFRS Foundation ook om goed te kijken naar de wijze waarop de Europese Unie invulling geeft aan duurzaamheidsverslaggeving. Daarnaast moeten de toekomstige Sustainability Standards goed te vertalen zijn naar het mkb, zoals dat bij financiële informatie al gebeurt in de vorm van IFRS for SMEs.

Ook andere partijen, zoals Accountancy EuropeEumedion en IFAC hebben inmiddels gereageerd op de voorstellen van de IFRS Foundation.

NBA-reactie op consultatie door IFRS Foundation