Nieuwe CO2-rapportage biedt kansen voor scheepvaart

Bron: PWC, 1 september 2016

Een kans om meer inzicht te krijgen in processen en cruciale data waar je als rederij op kunt sturen, en om een bijdrage te leveren aan een schonere wereld. Zo zien de PwC’ers Rick ter Braak en Jan Ludolf Heeres van PwC de CO2-rapportage en verificatie die in 2017 verplicht wordt voor zeeschepen vanaf 5.000 gross tonsin wateren binnen de Europese Unie.

‘De scheepvaart heeft al veel maatregelen genomen om te voldoen aan alle milieueisen’, zegt Ter Braak (op de foto rechts). ‘Wij begrijpen dus dat de sector de nieuwe verplichtingen rond monitoring, rapportage en verificatie (MRV) van CO2 als een extra last kan ervaren. En dat je vraagtekens kunt plaatsen bij milieuregels op Europees niveau. Het is alleen een feit dat de nieuwe MRV-regelgeving er komt en het verstandig is om je hierop voor te bereiden.’

Rapportage en verificatie

‘Het mooie van de grote rederijen die te maken krijgen met MRV, is dat ze veel kennis in huis hebben en al langer bezig zijn met het beheersen van allerlei emissies’, is de ervaring van Heeres. ‘Wij ondersteunen klanten bij het in kaart brengen van de data die nodig zijn voor de MRV-rapportage en het opstellen van de rapportage zelf. Ook adviseren we over hoe de klant het monitoringproces het beste kan uitvoeren. Tot slot zijn we als geaccrediteerd verificateur gemachtigd om verplichte MRV-rapportages te verifiëren. Een prettig idee voor de klant dat de CO2-rapportage in orde is en schepen de havens in de EU mogen betreden.’

Totaaloverzicht

Ter Braak en Heeres weten dat de implementatie van nieuwe regelgeving veel impact heeft. ‘We zien in ondernemingen dat verschillende mensen en afdelingen verantwoordelijk zijn voor een deel van de rapportage. Doorgaans mist het totaaloverzicht over het hele proces. Hierdoor ontstaan gemakkelijk fouten in de rapportage. In onze dienstverlening zijn we daar erg op gefocust. Het is altijd mooi als klanten aangeven dat ze nieuwe dingen hebben opgestoken en een beter inzicht hebben gekregen door onze aanpak.’

Klimaatverandering

De nieuwe EU-regelgeving past bij de uitkomsten van de klimaattop in Parijs, met toegenomen aandacht van bedrijven en overheden om de CO2-uitstoot te beperken. Heeres: ‘Transport over zee heeft in vergelijking met andere vormen van transport relatief weinig milieu-impact, maar de scheepvaart is wel verantwoordelijk voor circa drie procent van de wereldwijde uitstoot. Elke sector is gevraagd een bijdrage aan de vermindering van CO2 te leveren. Op de korte termijn, in ieder geval tot en met 2019, wordt alleen verplicht om de CO2-uitstoot per reis en per schip te rapporteren, eventueel gecombineerd voor meerdere reizen als die binnen de vastgestelde richtlijnen vallen. Op de langere termijn verwacht ik dat er moet worden betaald naar gelang de hoeveelheid emissies.’