Sustainable Development Goals vinden snel hun weg in jaarverslagen bedrijven

Bron: Sustainalize, 27 november 2017

Het is alweer twee jaar geleden dat de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG’s of ‘Global Goals’) in het leven riepen. Deze 17 doestellingen vormen een raamwerk voor het realiseren van duurzame, inclusieve ontwikkeling tot 2030. Hoewel de primaire verantwoordelijkheid voor het behalen van de doelen bij overheden ligt, is juist de bijdrage van het bedrijfsleven van cruciaal belang.

Daarom onderzochten wij in hoeverre het Nederlandse bedrijfsleven al rapporteert over de SDG’s. Daarbij maakten we gebruik van jaarverslagen over 2016 van de top 100 bedrijven uit de Transparantiebenchmark in 2016. Dit zijn dus de 100 meest transparante bedrijven (op basis van de jaarverslagen over 2015).

We concluderen dat meer dan de helft van deze bedrijven de SDG’s benoemt in hun jaarverslag (over 2016). We kunnen dus daarmee concluderen dat de Sustainable Development Goals heel snel hun weg hebben gevonden in de jaarverslagen.

Lees het volledige artikel