The Sustainable Development Goals: een gemeenschappelijke taal voor corporate verslaggeving over sociale thema’s

Bron: , 6 oktober 2016

Om ‘best practices’ in verslaggeving over de ‘Sustainable Development Goals (SDG’s)’ van ondernemingen te identificeren, heeft PwC Nederland de ‘SDG Challenge 2016’ georganiseerd. In het onderzoek zijn 25 ondernemingen met het hoofdkantoor in Nederland betrokken. De conclusie van het onderzoek is dat de resultaten aantonen dat we een nieuw tijdperk in gaan van verslaggeving over de ‘global goals’. De ondernemingen pikken de SDG’s snel op en de SDG’s zullen naar verwachting de nieuwe ’taal’ voor verslaggeving worden over de rol die ondernemingen spelen om maatschappelijke problemen/issues op te lossen. De volgende grote uitdaging zal zijn het faciliteren van SDG verslaggeving bij MKB bedrijven, welke een groot deel uitmaken van de wereldwijde economische activiteiten.

Het onderzoek

PwC was betrokken in de ontwikkeling van de ‘SDG Compass‘ gelanceerd door GRI, UNGC en de WBCSD. Deze tool geeft richtlijnen voor de SDG’s en een inventarisatie van bedrijfsspecifieke SDG indicatoren. Als volgende stap is de SDG Challenge in Nederland opgezet om de best practices in verslaggeving te identificeren en het debat te stimuleren rond de rol die bedrijfsleven op zich kunnen nemen in het tackelen van de SDG’s. Er is onderzocht in welke mate corporate verslaggeving in Nederland zinvolle bijdragen van een bedrijf reflecteren aan de SDG’s.

In een engelstalige publicatie wordt verslag gedaan van de resultaten.

Beoordelingscriteria

PwC scoorde de kwaliteit van SDG rapportage van de onderzochte bedrijven op een 0-5 schaal voor 34 indicatoren: twee per SDG. Om de vergelijkbaarheid te bevorderen,  zijn er indicatoren gedefinieerd die van toepassing zijn in alle sectoren en daarnaast die relevant zijn vanuit rapportage perspectief. Daarnaast zijn er kwalitatieve criteria geformuleerd om meer inzicht te krijgen in het verhaal achter de cijfers. Het vastleggen van de wereldwijde SDG-agenda in een compacte set van business indicatoren is moeilijk, maar belangrijk. Zodra SDG-rapportage volwassen wordt, zullen er meer betekenisvolle indicatoren ontstaan. De in het onderzoek geselecteerde indicatoren zijn een eerste stap in deze richting en de onderzoekers moedigen aan om feedback hierop te geven en hierover in discussie te gaan.

Onafhankelijke jury

Voor deze SDG Challenge heeft PwC samengewerkt met een onafhankelijke jury waarin een brede expertise en inzichten in de SDG’s is samengebracht:

  • Giuseppe van der Helm (voorzitter): voormalig directeur van de VBDO;
  • Hugo von Meijenfeldt, Nederlandse coördinator Nationale Implementatie Global Goals
  • Pietro Bertazzi, Deputy Director for Policy and Global Affairs bij GRI
  • Talitha Muusse, Social Entrepreneur en initiator van de Dutch Young Sustainable Top 100

De jury gaf input bij de selectie van de 25 ondernemingen en de criteria, beoordeel;de de kwantitatieve en voerde de kwalitatieve assesment uit.

Selectie bedrijven

pwc_bedrijven

De jury selecteerde 25 met een in Nederland gevestigd hoofdkantoor in verschillende sectoren, Vijf ondernemingen in vier verschillende sectoren en vijf ondernemingen in een sector ‘overig’. De geselecteerde ondernemingen zijn een mix van beurs- en niet-beursgenoteerde, publieke en private ondernemingen. De selectie heeft niet de intentie statistisch representatief te zijn of compleet. Naar de mening van de onderzoekers gaf de geselecteerde groep van bedrijven voldoende relevant inzicht in SDGs verslaggeving in dit vroege stadium. Daarom wordt ook het overall plaatje als eerste gepresenteerd en pas in de vervolghoofdstukken de scores van de individuele ondernemingen.

De resultaten

pwc_resultaten