Prijs beste Belgisch duurzaamheidsverslag 2010

Bron: Business & Society Belgium, 31 mei 2010

De Award for Best Belgian Sustainability Report 2010 (voordien de Prijs voor het Beste Rapport Duurzaam Ondernemen) beloont de ondernemingen en andere entiteiten die naast verslaggeving over hun financieel-economische gegevens ook op een transparente manier rapporteren over hun maatschappelijk welzijnsaspecten en hun impact op het milieu.

Deze prijs wordt georganiseerd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met de steun van Business & Society Belgium, Kauri en de Université Catholique de Louvain en wordt jaarlijks toegekend door een onafhankelijke jury die is samengesteld uit leden van de organisatoren en andere prominente externe specialisten. De prijs zal op 9 november 2010 worden uitgereikt.
Wie mag een rapport indienen:

Elke entiteit die haar exploitatiezetel in België heeft en die een rapport met betrekking tot Duurzaam Ondernemen over haar activiteiten in België en in het buitenland opmaakt, kan aan deze wedstrijd deelnemen. Het moet dus om een rapport gaan van:

•een Belgische entiteit, of
•een multinational waarvan het Europees centrum in België gevestigd is en waarvan het rapport in België wordt opgesteld, of
•een buitenlandse entiteit die activiteiten uitoefent in België en deze uitdrukkelijk vermeldt in het verslag.
Wat is hetrapport:

Het rapport Duurzaam Ondernemen kan ofwel een afzonderlijke publicatie zijn, ofwel een geïntegreerd onderdeel vormen van het gewone jaarverslag van uw onderneming.

In welke categorieen kan u een rapport indienen:

•Beste rapport duurzaam ondernemen
•Beste eerste rapport duurzaam ondernemen
•Beste rapport duurzaam ondernemen als kleine en middelgrote entiteit
•Beste rapport duurzaam ondernemen als NGO
Er zullen verschillende awards worden uitgereikt indien er voldoende kandidaten zijn.

Hoe kan u uw rapport indienen:

Uw rapport Duurzaam Ondernemen evenals het deelnameformulier (en desgevallend uw jaarverslag of een verwijzing naar uw website) kunnen per e-mail in .pdf formaat opgestuurd worden naar de heer Olivier Costa (bestbelgiansustainabilityreport@ibr-ire.be), en dit vóór 15 juli aanstaande.

Gelieve uw rapport op de volgende manier te benoemen: NAAM VAN DE ENTITEIT_benaming van het rapport_jaar.pdf.

Meer informatie