Nieuwe internationale richtlijnen voor duurzaamheid voedselverwerkende industrie

Bron: LEI, 31 mei 2010

Veel bedrijven maken duurzaamheidverslagen waarin ze rapporteren over de effecten van hun bedrijf op de maatschappij. Hierbij is van belang dat ze rapporteren over de zaken die wij (de maatschappij) van hen willen weten, op een manier waarbij we kunnen constateren of er verbeteringen optreden in de tijd en waarbij de bedrijven onderling te vergelijken zijn. Het Global Reporting Initiative (GRI) heeft daarom wereldwijd geldende richtlijnen ontwikkeld die bijvoorbeeld aangeven welke indicatoren in een verslag gebruikt moeten worden.

Het LEI heeft een internationale groep van bedrijven en NGO’s ondersteund bij het ontwikkelen van richtlijnen voor de voedselverwerkende industrie. Vandaag is de definitieve richtlijn uitgekomen.

De definitieve richtlijnen zijn te vinden op de site van het Global Reporting Initiative.