Waterweg Wonen wint MVO-transparantieprijs bij Deloitte Kordes Award

Bron: Deloitte, 17 december 2012

Van alle categorieën (woningcorporaties, zorg, onderwijs, overheidsdiensten en overheden) rapporteren de woningcorporaties het beste over MVO. Het is daarom niet verrassend dat Waterweg Wonen als overall winnaar voor het onderdeel MVO uit de bus kwam. Met de stichting Bergh als goede tweede. Ook vorig jaar won Waterweg Wonen dit onderdeel van de Deloitte Kordes Award.
Bij Waterweg Wonen is de rol en invloed van belanghebbenden ambitiepunt no1. Daar wordt uitvoerig over gerapporteerd, o.a. via een gedetailleerde samenwerkingsmatrix. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat het steeds meer om samenwerking. Samenwerking intern en samenwerking met externe partijen zoals klanten, toeleveranciers, sectorgenoten en overheden. Waterweg Wonen laat duidelijk blijken dat men dit belang goed begrijpt. Voorts wordt ruim en concreet gerapporteerd over duurzaamheid bij het onderdeel woningen. Daarbij worden ook concrete doelen geformuleerd.

Een andere belangrijke verdienste is dat Waterweg Wonen al enige jaren een informatief maatschappelijk rendementmodel presenteert. Met dat model laat de woningcorporatie zien welke impact men op de diverse deelterreinen nastreeft en in hoeverre men daar in het afgelopen jaar in is geslaagd.

Ook bij Waterweg Wonen zijn nog verbeteringen in de verantwoording mogelijk. Zo ontbreekt duidelijke informatie over de mate waarin er duurzaam wordt ingekocht. Ook lezen we niets over hoe bewoners worden gestimuleerd om energie te besparen en zorgvuldig met afval om te gaan. En ook een snel opkomend thema als het nieuwe werken lijkt bij Waterweg Wonen nog weinig aandacht te krijgen.
Maar over de hele linie was dit verslag, net als vorig jaar, duidelijk de meest informatieve en transparante MVO rapportage van alle inzendingen voor de Deloitte Kordes Award.