89% van de bedrijven op tijd met het overheids-milieuverslag

Bron: FO-Industrie, 21 september 2001

In Nederland zijn dit jaar voor het tweede jaar de meest vervuilende bedrijven (253 lokaties) verplicht geweest een overheidsmilieuverslag te maken, naast een publieksmilieuverslag. Uit onderzoek van FO-Industrie blijkt dat 99% van de bedrijven dit jaar aan deze verplichting heeft voldaan. 89% van de bedrijven was ook op tijd met het indienen van het verslag bij de provincies (vóór 1 april jl.)
Er waren geen grote verschillen in het beeld voor de diverse branches. De overheid (provincies) is verplicht het overheids-milieujaarverslag te beoordelen. 85% van de tijdig ingediende verslagen zijn door de provincies tijdig beoordeeld. De bedrijven scoren dus nog wat beter dan de overheden zelf…

Download de volledige resultaten (pdf)