Global Reporting Initiative in Nederland gaat leven!

Bron: DHV, 15 december 1999

Ruim 100 vertegenwoordigers van bedrijven, beleggers en stakeholders hebben deelgenomen aan het seminar "GRI in Nederland", 7 december jl. Nancy Bennet, werkzaam bij UNEP en lid van de GRI stuurgroep, was blij verrast met de belangstelling in Nederland voor het GRI. Overal ter wereld worden nu dit soort sessies gehouden om draagvlak te krijgen en het GRI bekend te maken. Het seminar in Nederland was georganiseerd door adviesbureau DHV, VBDO en SNS Asset Management.
In het openingswoord ging Guus van der Kamp, general manager van SNS Asset Management, in op de toenemende aandacht voor duurzaam ondernemen en de rol van rapportage van duurzaamheidsgegevens daarin richting beleggers.

Nancy Bennet (UNEP) vertelde vervolgens over de ontstaansgeschiedenis van het GRI, wie erbij betrokken zijn, hoe de stand van zaken is en wat de planning voor het vervolg zal zijn. UNEP heeft $ 3 miljoen gekregen om het GRI verder te ontwikkelen. Er wordt gedacht aan het oprichten van lokale steunpunten. De GRI richtlijnen zelf zullen continue verbeterd worden.

Folkert van der Molen, senior-adviseur duurzaam ondernemen bij adviesbureau DHV, ging in zijn lezing in op de ontwikkelingen in milieuverslaggeving. Hij gaf aan wat de redenen en sturende krachten zijn om als bedrijf een milieu-/duurzaamheidsverslag te maken. Als voorbeeld noemde hij de sterk toenemende belangstelling voor duurrzaam beleggen. Daarna behandelde hij in vogelvlucht de inhoud van de nu beschikbare concept richtlijnen van het GRI. Met name rond sociale en economische aspecten/indicatoren zal het GRI zich nog flink moeten ontwikkelen. Ook ging hij in op de ontwikkelingen rond verificatie. Ter afsluiting gaf hij aan dat bedrijven die vallen onder het verplichte milieujaarverslag uitstekend het GRI kunnen gebruiken voor het publieksmilieuverslag.

Tot slot hield Piet Sprengers, directeur van de Vereniging van Beleggers in Duurzame Ontwikkeling (VBDO) een betoog over wens om tot standaardisatie te komen van duurzaamheidsverslagen. Beleggers hebben veel informatiebehoefte. Tot nu toe is het vooral een aanbiedersmarkt geweest. De gebruikers van verslagen (de stakeholders) moeten nu zich flink buigen over wat en in welke vorm ze duurzaamheidsinformatie van bedrijven willen hebben. VBDO ontwikkeld een database op internet waarin van corporate milieu/duurzaamheidsverslagen een aantal gegevens worden gepresenteerd. Op deze wijze beoogt VBDO de beursgenoteerde bedrijven te stimuleren met goede verslagen te komen.

De Nederlandse vertaling van de GRI-richtlijnen zijn inmiddels beschikbaar op Internet: zie www.globalreporting.org

Global Reporting Initiative