SNB en Shell winnaars ACC Award 2002

Bron: NIVRA, 18 december 2002

Op 18 december zijn de Accountancy Awards (ACC Award) 2002 uitgereikt aan Shell (categorie beste maatschappelijk verslag) en aan Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) (categorie beste milieujaarverslag). De prijzen zijn overhandigd door de heer E.J.D. Leenderts AA, voorzitter Vereniging voor Milieu-Accountancy (VMA) en tevens voorzitter van de jury, tijdens de Accountantsdag in de Jaarbeurs te Utrecht.

Andere verslagen die genomineerd waren voor de ACC Award: ABN-AMRO Bank NV, NV Nederlandse Gasunie, Heineken NV, Philips International BV en Triodos Bank.
De ACC Award (Accountancy Award) is een door de VMA in samenwerking met het NIVRA ingestelde onafhankelijke prijs. Dit jaar is de prijs voor de achtste maal uitgereikt. Eerdere winnaars waren: DSM (1995), Dow Benelux (1996), Hoogovens (1997), NAM (1998), ING Groep (1999) en KLM (2000 en 2001).

Jury-oordeel met betrekking tot de winnaars van de ACC Award 2002

De jury heeft in de categorie beste milieuverslag gekozen voor het jaarverslag (gecombineerd financieel en milieuverslag) van SNB. SNB is er als MKB-onderneming in geslaagd een verslag op te stellen dat een hoge kwaliteit heeft qua lay-out, omvang en leesbaarheid. In het SNB-verslag wordt op een duidelijke manier over de milieuaspecten van de bedrijfsvoering gecommuniceerd.

De prijs voor het beste maatschappelijk verslag is toegekend aan Shell International BV omdat het een gedegen verslag betreft waarbij de business principles op een goede manier vertaald zijn in het verslag. Shell durft zich daarbij kwetsbaar op te stellen, doet aan dilemmasharing en is niet terughoudend in het verschaffen van informatie. Ook worden de rapportagegrondslagen nader toegelicht in het verslag.

Algemene opmerkingen jury met betrekking tot de inzendingen ACC Award

De jury ziet weinig vernieuwingen in de milieuverslagen en constateert dat de aanbevelingen uit het voorgaande juryrapport nauwelijks navolging hebben gekregen. De diversiteit in de opzet van de verslagen is nog steeds opmerkelijk groot. Sommige verslagen bevatten steeds meer paginas, illustraties en fotos. Deze ruime opzet van de verslagen komt de toegankelijkheid niet ten goede.

Wat de inhoud en structuur van de verslagen betreft valt er nog veel te winnen. De vertaling van business principles naar beleid, de doorvertaling van beleid naar gekwantificeerde doelstelingen, de vergelijking van de doelstellingen met de resultaten en de evaluatie van de verschillen zijn zaken die nog steeds onvoldoende aandacht krijgen. Er wordt nog te weinig informatie opgenomen over milieu-effecten in de gehele keten (van the cradle to the grave) en ook de aandacht voor milieukosten, milieu-investeringen en de koppeling met het financieel verslag is nog minimaal.

Opvallend is echter dat een aantal bedrijven ervoor heeft gekozen om naast de milieu-aspecten ook over de andere aspecten van de bedrijfsvoering te rapporteren. Dit betekent overigens niet dat men is overgestapt naar een volledig maatschappelijk verslag. Over de dialoog met de stakeholders wordt in zowel de milieu- als de maatschappelijke verslagen weinig informatie opgenomen.

Europese prijs

De winnende verslagen van SNB en Shell International BV worden genomineerd voor de European Sustainability Reporting Awards (ESRA) in respectievelijk de categorie MKB-milieuverslag, respectievelijk de categorie maatschappelijk verslag. Deze Europese verslaggevingsprijs is in 1996 ingesteld op initiatief van Engeland, Denemarken en Nederland.

Download/bestel het verslag van SNB
Download/bestel het verslag van Shell
Download het juryrapport (pdf)