EU besluit: verplichte verslaggeving over milieu

Bron: GroenLinks, 15 mei 2003

Europese bedrijven moeten ook buiten de EU-grenzen ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’. Daar stemde het Europees Parlement deze week mee in. Op initiatief van GroenLinks-europarlementariër Alexander de Roo zijn internationaal opererende Europese bedrijven verplicht ook een milieuhoofdstuk in het jaarverslag op te nemen.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleert bedrijven om ook buiten de landsgrenzen rekening te houden met sociale rechten en milieunormen. De Roo, vice-voorzitter van de milieucommissie, is blij dat het Europees Parlement unaniem met het voorstel instemde.

Jaarverslagen
Bedrijven zijn verplicht zich in hun jaarverslagen te verantwoorden over de milieunormen die zij bij vestigingen buiten Europa hanteren. De Roo: "Het moet duidelijk zijn hoe die milieunormen die ze buiten de EU hanteren zich verhouden ten aanzien van de Europese milieuwetgeving." Consumenten(organisaties) hebben zo beter beeld van de werkwijze van bedrijven. "Die verantwoordingsplicht kan bedrijven net het zetje in de rug de goed kant op geven", aldus De Roo.