Aanbieding advies MVO-verslaggeving RJ

Bron: Raad voor de Jaarverslaggeving, 23 september 2003

Op donderdag 25 september 2003 overhandigt Martin Hoogendoorn, voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ), tijdens een speciale bijeenkomst in Den Haag Richtlijn 400 ‘Jaarverslag’ en ‘Handreiking voor Maatschappelijke verslaggeving’ aan de Staatssecretaris van Economische Zaken, Karien van Gennip.
Deze publicaties zijn het resultaat van een adviesaanvraag dat medio 2001 door het Ministerie van Economische Zaken bij de RJ is ingediend. Deze advies-aanvraag heeft geleid tot twee trajecten: 1. een aanpassing van Richtlijn 400 Jaarverslag en 2. de ontwikkeling van een conceptueel kader voor afzonderlijke maatschappelijke verslaggeving. De ‘Handreiking voor Maatschappelijke verslaggeving’ zal niet in Editie 2003 worden opgenomen, maar blijft gezien het conceptuele kader een losse publicatie die vanaf 26 september 2003 te verkrijgen is. De Handreiking wordt automatisch aan de abonnees toegezonden. Richtlijn 400 wordt niet automatisch verzonden aan alle abonnees op de Richtlijnen, aangezien deze in november 2003 integraal in Editie 2003 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving wordt opgenomen.