Ballast Nedam scoort beste in onderzoek jaarverslagen

Bron: Scenter, 24 november 2003

de resultaten van het negende SCJaarverslagen onderzoek zijn bekend !! Nog meer jaarverslagen van ondernemingen zijn onderzocht en het blijkt dat er steeds beter wordt gescoord. Ballast Nedam heeft de hoogste score gehaald, een 9,75, direct gevolgd door de winnaar van vorig jaar, ERIKS group NV.
In het SCJaarverslagenonderzoek worden jaarverslagen beoordeeld op de mate waarin de bijbehorende ondernemingen het beleid duidelijk maken aan de buitenwereld. De beoordeling gebeurt aan de hand van 10 criteria. Deze 10 criteria samen geven een beeld van het uitgevoerde en geplande bedrijfsbeleid.

Dit jaar zijn de tien criteria voor de
beoordeling van de jaarverslagen aangescherpt zodat de analyse weer objectiever kon worden uitgevoerd.
De jaarverslagen van 110 ondernemingen zijn onderzocht, waarvan 23 AEX, 20
Midkap, 33 overige beursgenoteerde bedrijven en 34 niet-beursgenoteerde
ondernemingen.

Op basis van de beoordeling wordt aan elk jaarverslag een rapportcijfer gegeven. De resultaten laten zien dat 78% van de verslagen een 5,5 of hoger (dus een voldoende) heeft gescoord. Deze ondernemingen hebben afhankelijk van de uiteindelijke score
in meer of mindere mate het jaarverslag als communicatiemiddel voor het beleid
geadopteerd. Zij zouden (wellicht met verbeteringen) het jaarverslag kunnen gebruiken voor corporate governance doeleinden. Voor de overige ondernemingen geldt dat aanzienlijke verbeteringen noodzakelijk zijn.

Download het onderzoeksrapport (pdf)