Rekenkamer publiceert achtergrondstudie ‘Verbreding van de publieke verantwoording’

Bron: Algemene Rekenkamer, 11 maart 2004

‘Verbreding van de publieke verantwoording’ is een thema dat extra aandacht krijgt in het rapport ‘Verantwoording en toezicht bij rechtspersonen met een wettelijke taak, deel 4’.

In een tegelijk gepubliceerde achtergrondstudie ‘Verbreding van de publieke verantwoording’ diepen wij allerlei vormen van verantwoording aan andere partijen dan de verantwoordelijke minister verder uit. Aan bod komt ook maatschappelijk verslagggeving/GRI.
Steeds meer ZBO’s en RWT’s investeren in andere manieren om doelmatiger te functioneren, de kwaliteit van hun dienstverlening te verbeteren en het vertrouwen te vergroten bij directe belanghebbenden. Dit doen zij bijvoorbeeld door gebruik te maken van kwaliteitsinstrumenten (visitaties, certificatie e.d.) of door vormen van intern toezicht te organiseren (zoals raden van toezicht). Instellingen kunnen zich ook rechtstreeks aan andere belanghebbenden dan de minister verantwoorden over sociaal-ethische, economische en milieuaspecten (maatschappelijke verantwoording).

In de achtergrondstudie komen aan de orde:
– stakeholderdialoog, corporate en public governance, maatschappelijk verantwoord handelen en kwaliteitsinstrumenten;
– onder de noemer ‘Verbreding van de publieke verantwoording’: maatschappelijke verslaggeving, verbreding van jaarverslagen, assurance van niet-financiële informatie en de rol van websites.

Download het volledige onderzoeksrapport (pdf)