Philips werkt aan reputatie

Bron: Het Financieele Dagblad, 23 maart 2004

(Gepubliceerd in Het Financieele Dagblad van 23 maart 2004).

Philips moet flink aan zijn reputatie werken. Ondernemers, de financiële wereld, het publiek en niet-gouvernementele organisaties geven de concurrentie een hoger cijfer dan Philips. Dat blijkt uit het maatschappelijk jaarverslag over 2003, dat het technologieconcern maandag naar buiten heeft gebracht.
In de VS, Brazilië, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië, China en India werd de reputatie van Philips afgezet tegen die van concurrentie op terreinen als innovatie en producten. Alleen bij werknemers, leveranciers en in de onderwijswereld komt Philips op de eerste plaats. Philips grijpt de resultaten van het onderzoek aan om actieprogramma’s op te stellen. Die moeten de reputatie van Philips bij onder andere financiële opinieleiders en niet-overheidsinstellingen verbeteren.

In het zogenoemde duurzaamheidsrapport doet Philips verslag over zaken als milieu, veiligheid, werkomstandigheden en de omgang met personeel en leveranciers. Zo gebruikte Philips vorig jaar 9% minder energie, 19% minder water en 11% minder verpakking ten opzichte van 2002.

Vorig jaar formuleerde Philips de doelstelling om binnen vier tot vijf jaar het percentage vrouwen in topmanagementfuncties te vergroten van de 4% in 2002 naar 10%. Het afgelopen jaar is dat percentage gestegen naar 5%. ‘We hebben nog een lange weg te gaan, maar we hebben een goede start gemaakt’, schrijft bestuursvoorzitter Gerard Kleisterlee in het jaarverslag. Het percentage vrouwen binnen heel Philips is 39%.

Duurzame ontwikkeling is ‘een integraal onderdeel van onze bedrijfsstrategie en een springplank voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid’, stelt Kleisterlee. ‘Duurzaamheid zit in ons DNA’, schrijft Philips in het verslag. Het bedrijf verwijst daarbij naar de oprichters Anton en Gerard Philips, die met hun vindingen de kwaliteit van het leven wilden verbeteren.

Vorig jaar liet Philips zijn 50.000 leveranciers een ‘duurzaamheidsverklaring’ ondertekenen. Philips verwacht dat zij zich met betrekking tot milieu, gezondheid, veiligheid en werkomstandigheden aan minimale gedragsbepalingen houden, en stelt daar zakelijke relaties in belangrijke mate van te laten afhangen. Dit jaar introduceert Philips een bijbehorend meetsysteem. Het concern kocht vorig jaar voor euro 19,2 mrd aan producten en dienstverlening in. Dat bedrag was 66% van de totale verkopen.

In de komende vijftig jaar groeit de wereldbevolking van de huidige zes miljard tot negen à elf miljard mensen. Philips meent dat deze groei toenemende aandacht voor duurzame ontwikkeling noodzakelijk maakt, omdat bijvoorbeeld de druk op het milieu sterk toeneemt. Tegelijkertijd wil het concern zoveel mogelijk van die mensen als klant binnenhalen.

Volgens Philips is er sprake van ‘een digitale kloof’. 70% van alle internetgebruikers in de wereld woont in de 24 rijkste landen, maar die gebruikers vormen slechts 16% van de wereldbevolking. Het overgrote deel van de wereldpopulatie, vier miljard mensen, is uitgesloten van de digitale samenleving. ‘We willen graag helpen om die kloof te overbruggen, om toegang tot technologie te bieden aan die vier miljard mensen’, aldus Kleisterlee.

Download/bestel het nieuwe duurzaamheidsverslag