Deelname e-MJV boven verwachting

Bron: FO-Industrie, 22 juni 2004

Tot 1 april dit jaar hadden bedrijven die een milieujaarverslag of voortgangsrapportage opstellen de mogelijkheid deze elektronisch in te dienen. Nu de balans is opgemaakt kunnen we constateren dat meer dan 60% gebruik heeft gemaakt van deze elektronische verslaglegging. Het projectteam e-MJV verwacht dat het aantal bevoegde instanties die via de elektronische weg beoordelen ook hoog zal zijn. Provincies, een groot aantal Wvo-gezagen en gemeenten doen al mee.
Het e-MJV, wat kun je ermee?
Het elektronische milieujaarverslag (e-MJV) is een beveiligd en afgeschermd computersysteem waarmee milieujaarverslagen door bedrijven worden opgesteld en geüpload naar een beveiligde centrale database. Het desbetreffende bevoegd gezag kan met een unieke inlogcombinatie het verslag beoordelen om vervolgens te uploaden met deze database. Alle emissiegegevens worden uiteindelijk gebruikt voor de Nederlandse Emissie Registratie.

De koploper
Op 6 februari heeft de firma Solvay Pharmaceuticals te Veenendaal als eerste bedrijf haar data geüpload naar de database! De heer De Jong van Solvay Pharmaceuticals is erg tevreden met het systeem. Het zou nog leuker zijn als we ook nog direct naast het getalsmatige deel meer ruimte hebben voor trendgrafiekjes. Ook de gemeente Veenendaal ziet het e-MJV zitten. Met name de cijfers die opkleuren bij grote afwijking ten opzichte van het vorige verslagjaar, ziet men als een gewenste functionaliteit.

Het verbetertraject
Inmiddels hebben 267 bedrijven hun gegevens definitief geüpload in de database. Hiermee is onze target van 40% deelname bedrijven in 2004 ruimschoots gehaald! In de periode van 1 april tot 1 juni heeft het bevoegde gezag de digitale verslagen beoordeeld. Het is nog te vroeg om hier al een kwantitatief of kwalitatief oordeel te geven. Bij de helpdesk van FO-Industrie en RIVM wordt hard gewerkt om alle deelnemers de maximale ondersteuning te bieden. Veel vragen die binnenkomen worden gebruikt als verbeterpunten voor de nieuwe release e-MJV versie 3.0, die eind dit jaar wordt opgeleverd. Het projectteam e-MJV vindt het belangrijk de verbeterde versie zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van de gebruikers. Daarom heeft FO-Industrie een uitgebreide enquête uitgezet onder alle gebruikers van het e-MJV. De resultaten worden dit voorjaar ten behoeve van de bouwspecificaties voor de nieuwe release e-MJV versie 3.0 gebruikt.