Alcoa maakt regionaal sustainability rapport voor Suriname bekend

Bron: De Ware Tijd, 18 augustus 2004

Aluminiumgigant Alcoa heeft gisteren simultaan vijf regional sustainability reports voor Suriname, Jamaica, Australie, Brazilie en Primary Metals Canada vrijgegeven. In het rapport over Suriname wordt onder meer aangegeven, dat het Internationaal Aluminium Instituut in 2003 Suralco als meest veilige raffinaderij ter wereld heeft uitgeroepen en een van de vijf veiligste mijnoperaties in de wereld.
Suralco slaagde er voorts in zijn afval die gestort wordt op een landfill lokatie de afgelopen vier jaar met 70 procent terug te dringen terwijl vanaf 2000 het gebruik van process water is teruggebracht met 34.8 procent. Suralcos operaties dragen circa voor 70 procent bij in de deviezenopbrengsten van Suriname en verschafte in 2003 aan 1125 werk. Ook werd aan salarissen, belasting en inkopen meer dan US$. 157 miljoen uitgegeven. In het rapport wordt verder aangegeven, dat het bauxietbedrijf gemiddeld 75 megawatt elektriciteit opwekt voor de overheid, hetgeen ruim 75 procent van de energiebehoefte in het land dekt. Daar het in deze stroomopwekking via een stuwdam betreft draagt Suralco zo een belangrijke steentje bij aan de uitstoot van voor het milieu schadelijke stoffen en gassen.

Bij het bekendmaken van de rapporten zei Alcoa-baas Alain Belda, dat de rapporten van de verschillende landen elk een hoofdstuk bevatten waarin de omvang van Alcoas mondiaal Sustainability Report verder wordt benadrukt. "We stellen een serie rapporten samen waarin het regionaal belang van de economische, sociale en milieu bijdrage van Alcoa in de belangrijkste gebieden waar we opereren, wordt uitgelegd", zei Belda. Deze rapporten worden verder geïntegreerd in de Alcoa websites, zodat iedereen ze helemaal kan lezen en in het juiste perspectief kan plaatsen inzake Alcoas wereldwijde economische, sociale en milieuactiviteiten.-.