Publieksmilieujaarverslag niet meer verplicht

Bron: Ministerie van VROM, 30 augustus 2004

In een brief aan de Tweede Kamer stelt staatssecretaris Van Geel van milieu voor om het publieksmilieujaarverslag niet meer verplicht te stellen. De huidige wettelijke plicht voor z’on 250 bedrijven zal daarmee vervallen. Overigens niet de verplichting om een overheidsverslag te maken.
Uit een evaluatie van het Besluit blijkt dat circa 60% van de bedrijven zegt vrijwillig verder te gaan met het publiceren van een publieksmilieujaarverslag.

Reden voor afschaffing van de wettelijke plicht is dat er maar weinig gebruik gemaakt wordt van de verslagen door de stakeholders.