Laatste oproep deelname ACC Award 2004

Bron: Nivra, 6 september 2004

Sinds 1995 vindt jaarlijks de uitreiking van de Accountancy Award (ACC Award) plaats, een door de VMA in samenwerking met het NIVRA ingestelde prijs voor het beste Nederlandse milieuverslag dan wel beste Nederlandse maatschappelijk verslag, die mede wordt ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken.
Teneinde zoveel mogelijk ondernemingen en (semi-)overheidsinstanties in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de ACC Award 2004, is de inzendtermijn verlengd tot 15 september a.s. Aanmelding staat open voor in Nederland gevestigde die een milieu- dan wel maatschappelijk verslag uitbrengen. Uitreiking van de ACC Award zal plaatsvinden op donderdag 18 november a.s., bij het Ministerie van Economische Zaken.

Meer informatie