Amerikaanse senaat vraagt SEC om strengere criteria voor milieurapportering

Bron: AlterBusinessNews, 20 oktober 2004

De gebrekkige communicatie van milieugegevens in financiële rapporten verontrust de Amerikaanse beleggers. Jon Corzine, democratisch Senator en voormalig zakenbankier, besloot een colloquium te organiseren om deze problematiek aan te kaarten. Hij heeft vooral vragen bij het rapporteringsysteem (de zogenaamde ‘filings’ of aangiftes) dat gebruikt wordt door de Securities and Exchange Commission (SEC).
Onder de deelnemers bevonden zich NGO’s, beleggers, financiële analisten, de SEC (de waakhond van de Amerikaanse beurzen) en het Government Accountability Office (GAO).Het GAO voert audits uit en doet financieel onderzoek in opdracht van het Amerikaanse Congres. Onlangs bracht het agentschap een rapport uit dat het argument van de senator bevestigt. Het is immers de taak van de SEC om een manier te vinden om de traceerbaarheid en transparantie van milieugegevens te bevorderen. Twee NGO’s die werden geraadpleegd, verklaarden dat bepaalde ondernemingen de wettelijke voorschriften wel naleven, maar cruciale informatie verdoezelen. De meest gebruikte tactiek zijn voetnoten waarin wordt verwezen naar een andere referentie die op haar beurt naar een andere bron verwijst enzovoort. Dat maakt het lezen van de gegevens er natuurlijk niet makkelijker op en zorgt voor de nodige verwarring. Een voorbeeld: de onderneming Halliburton wist op die manier haar problemen met asbest te verdoezelen evenals de kosten van een slachtoffervergoeding ten belope van 4,2 miljard dollar. Het GAO heeft ook vragen bij het Amerikaanse boekhoudsysteem dat beter bekend is onder de naam US GAAP. Het systeem is veel te laks en laat toe dat bepaalde zaken die een weerslag hebben op de bedrijfsresultaten kunnen worden weggelaten. Ze waren het er allemaal volmondig over eens dat het de taak is van de SEC om de bepalingen te wijzigen, de principes van zijn rapportering te verduidelijken, meer transparantie van milieugegevens te eisen en regelmatig het Environmental Protection Agency te raadplegen.

Tekst voorstel (engels)