Uitreiking eerste Maatschappelijk Verslag MVO Nederland

Bron: Kenniscentrum MVO, 9 november 2004

MVO Nederland presenteert tijdens haar lanceringsbijeenkomst haar eerste Maatschappelijk Verslag. Het verslag geeft inzicht in de maatschappelijke agenda van het bedrijfsleven, de overheid, maatschappelijke organisaties en onderzoeksinstellingen; een lijst met de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken waar ondernemerschap een bijdrage aan kan leveren. Het biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op MVO-gebied en illustreert deze met veel aansprekende voorbeelden. Een klankbordgroep van specialisten en generalisten samengesteld uit bovengenoemde partijen heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het verslag. Het is de bedoeling dat het verslag jaarlijks wordt gepubliceerd.
MVO Nederland is een zelfstandige organisatie, opgericht op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken. Centraal voor MVO Nederland staan bedrijven en organisaties die actief zijn op MVO-gebied. MVO Nederland biedt hen informatie over MVO via de website en biedt de mogelijkheid om ervaringskennis op het gebied van MVO uit te wisselen, om samenwerking en projecten te starten en de kennis hierover toegankelijk te maken voor anderen. De ambitie is om hét netwerk voor Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen in Nederland te worden.

Het Maatschappelijk Verslag is een belangrijk hulpmiddel voor MVO Nederland. Op deze manier worden MVO-ontwikkelingen jaarlijks gevolgd en de activiteiten op dit gebied zichtbaar gemaakt.

Woensdag 24 november wordt het startsein gegeven en het verslag gepresenteerd.