Fortis publiceert eerste duurzaamheidsverslag

Bron: Fortis, 29 april 2005

Vandaag publiceert Fortis haar eerste duurzaamheidsverslag. Met dit verslag onderstreept Fortis dat duurzaam ondernemen en operationeel succes hand in hand gaan. In het verslag besteedt Fortis aandacht aan de ontwikkeling van plannen en initiatieven om de prestaties op het terrein van duurzaam ondernemen steeds verder te verbeteren.
Jean-Paul Votron, CEO van Fortis, zegt: “Dit verslag is een eerste stap in een proces dat zich de komende jaren zal voortzetten en tot betere resultaten zal leiden. Dit is niet iets wat we alleen doen, maar samen met onze stakeholders, diegenen die betrokken zijn bij onze onderneming.”

Voor Fortis betekent duurzaam ondernemen op een verantwoordelijke manier zakendoen: duurzame economische groei realiseren en daarbij rekening houden met de belangen van alle stakeholders en verantwoordelijkheid nemen voor de maatschappij en het milieu. Votron: “Voor ons is het ontwikkelen van relaties binnen en buiten Fortis tot een inspirerende gemeenschap misschien wel de grootste kans die duurzaam ondernemen onsbiedt.”

‘Agenda 2006’, de routekaart voor duurzaamheid, is een concreet plan ter verbetering van Fortis’ prestaties op het gebied van duurzaam ondernemen. Het definieert de ambities, prioriteiten en voorgenomen activiteiten. Fortis wil een beter en zichtbaarder duurzaamheidsprofiel realiseren in de periode tot eind 2006. Fortis laat dit op een aantal terreinen reeds duidelijk zien en speelt soms zelfs een voortrekkersrol. Zo is de Energy Desk van Fortis Bank koploper in de dienstverlening op het gebied van CO2-emissierechten. Het succes hiervan laat zien dat de markt ontvankelijk is voor zakelijke duurzaamheidsinitiatieven. In het verslagjaar ontving Fortis Bank de ‘Carbon Trade of the Year Award’ voor de eerste transactie van European Union Emission Allowances onder het International Swaps and Derivatives Association (ISDA) Master Agreement.

Ook Fortis Venturing – een interne innovatie-unit waar vernieuwende ideeën van medewerkers worden uitgewerkt en geïmplementeerd – wordt internationaal gezien als voorbeeld voor het vinden van nieuwe bronnen voor groei binnen een onderneming. Het International Institute voor Management Development (IMD) in Lausanne heeft Fortis Venturing gedocumenteerd in een belangrijke casestudy.

Via de Belgische en Nederlandse Fortis Foundations zetten jaarlijks nog steeds duizenden medewerkers hun kennis en kunde in voor maatschappelijke organisaties. De Foundations vinden in beide landen veel navolging bij andere bedrijven. In het kader van Agenda 2006 is afgelopen jaar onder meer gewerkt aan de ontwikkeling van een bedrijfsbreed beleid voor het zaken doen met de defensie industrie. Dit beleid is totstandgekomen na grondige interne en externe verkenning. Fortis wil geen bedrijven financieren, of hierin investeren, die direct betrokken zijn bij de productie, handel of enige andere activiteit in relatie met controversiële wapens. Meer informatie is op onze internetsite te vinden.
Het duurzaamheidsverslag is vanaf vrijdag 29 april in drie talen (Nederlands, Engels, Frans) beschikbaar op het internet www.fortis.com. Op 25 mei zal additioneel een kort overzicht Fortis’ ambities en activiteiten in papieren vorm verschijnen.

Download het verslag van Fortis