TNT plukt vruchten van eerste VBDO Debat

Bron: VBDO, 23 mei 2005

TNT heeft steeds vaker te maken met ‘gewone’ beleggingsanalisten die vragen naar informatie over sociale- en duurzaamheidsprestaties. Dit zei Peter van Minderhout, groepsdirecteur communicatie & duurzaamheid bij TNT, vrijdag 20 mei 2005 tijdens het eerste VBDO Debat op het TNT-hoofdkantoor te Hoofddorp. TNT ging daar vrijuit in debat met beleggers en maatschappelijke organisaties met als doel de kwaliteit van het volgende duurzaamheidsverslag te vergroten. De VBDO zal dit jaar nog vier dergelijke debatten organiseren bij ‘bedrijven aan huis’.
De kernvraag van deze debatten is: Hoe kun je de vraag naar en het aanbod van duurzaamheidsverslag-legging goed op elkaar afstemmen? Deelnemers zijn onder meer de leden van het MVO Platform, het bedrijvennetwerk Samenleving & Bedrijf, diverse duurzame beleggers (lid van de VBDO) en het ministerie van Economische Zaken.

VBDO-directeur Piet Sprengers: "De laatste jaren zie je een omslag bij ondernemingen: zij zijn bereid om steeds meer in gesprek te gaan met stakeholders. TNT is een typisch voorbeeld van een bedrijf dat zich kwetsbaar durft op te stellen. Dat blijkt uit de openheid over hun prestaties in het eerste duurzaamheidsverslag, en ook uit het feit dat ze aan dit debat graag wilden meewerken."

TNT toonde zich erg blij met de uitkomsten van het debat en kreeg tal van ideeën en suggesties aangereikt om het volgende duurzaamheidsverslag te verbeteren. De deelnemers aan het debat gaven TNT veel lof voor het eerste duurzaamheidsverslag dat dit voorjaar het licht zag.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij TNT is in een stroomversnelling gekomen nadat Peter Bakker voorzitter werd van de raad van bestuur in 2002. Peter van Minderhout: "We zijn trots op ons eerste duurzaamheidsverslag, maar we zijn niet trots dat het er nu pas is. Het samenstellen van het verslag was een oefening in nederigheid en bescheidenheid. Op veel onderdelen zijn nog verbeteringen mogelijk, zoals het opstellen van concrete doelstellingen en het betrekken van leveranciers in de monitoring van de duurzaamheidsprestaties. Deze verbeteringen worden stapsgewijs doorgevoerd."

"Mvo draagt bij aan de "business case" van TNT. We zijn ervan overtuigd dat het in essentie de kernactiviteit van TNT is om integriteit te verkopen, u vertrouwt ons iets toe wat we van A naar B brengen. We bouwen dus aan een reputatie van business integriteit. En we zijn er altijd op uit om dat met cijfers te onderbouwen, wat we dus doen door middel van ons duurzaamheidsverslag. De cijfers zijn overigens gecertificeerd door onze accountant, net zoals het financiële jaarverslag," aldus Van Minderhout.

TNT kreeg tal van tips. Zo stelden gesprekspartners van het MVO Platform dat het een goede zaak zou zijn als in het volgende verslag wat uitgebreider wordt ingegaan op de belangrijkste duurzaamheidsdilemma’s waar TNT in de sector tegenaan loopt.

Annelot Tempelman (coördinator MVO Platform): "Dilemma sharing wordt heel erg gewaardeerd,

omdat het ook de aandacht vestigt op soortgelijke bedrijven die hierover niet rapporteren, maar waar dat blijkbaar ook speelt. Hierdoor wordt de hele sector gestimuleerd om transparanter te worden."

Ook de duurzame beleggers willen graag weten welke dilemma’s TNT tegenkomt in haar bedrijfsvoering. Erik Breen (hoofd duurzaam beleggen en corporate governance Robeco Groep): "Wij zouden het heel interessant vinden als TNT in haar verslag opschrijft wat de top van drie actuele dilemma´s is waar het bedrijf mee worstelt en nog geen oplossingen voor heeft."

Peter van Minderhout liet weten er geen bezwaar tegen te hebben om in het vervolg meer aandacht te besteden aan de duurzaamheidsdilemma’s die TNT tegenkomt in haar bedrijfsvoering. "Wij willen graag van beleggers en maatschappelijke organisaties weten over welke onderwerpen zij informatie willen hebben. We hebben geen aarzeling om onze dilemma’s met hen te delen."

Piet Sprengers (directeur VBDO): "De VBDO ziet verder graag dat TNT meer gaat rapporteren over hoe wordt omgegaan met leveranciers. Ook moet het duurzaamheidsbeleid vertaald worden in concrete doelstellingen, zodat het ambitieniveau van TNT duidelijk is."