Steeds meer internationale ondernemingen maken maatschappelijk verslag

Bron: KPMG, 15 juni 2005

Wereldwijd maken ondernemingen in toenemende mate duidelijk hoe zij met hun bedrijfsvoering bijdragen aan een verbetering van de samenleving.
Steeds meer bedrijven doen dat door middel van een apart duurzaamheidsverslag, waarin zij inzicht geven in de sociale, economische en milieu-aspecten van hun activiteiten en hun relatie met de samenleving. Ondanks de minder gunstige economische ontwikkelingen van de afgelopen drie jaar is het aantal bedrijven dat duurzaamheidsverslagen produceert sterk gegroeid. Van de grote bedrijven publiceert 33% inmiddels een apart duurzaamheidsverslag. In 2002 werd maar door 23% van de bedrijven een apart duurzaamheidsverslag geproduceerd. Het duurzaamheidsverslag neemt in toenemende mate de plaats in van het traditionele milieuverslag, dat slechts door één op de vijf bedrijven wordt gemaakt. Dit blijkt uit internationaal onderzoek van KPMG Sustainability en de Universiteit van Amsterdam. KPMG onderzocht in zestien verschillende landen hoe de top 100 ondernemingen in die landen omgaan met duurzaamheidverslaglegging.

Japan en Groot-Brittannië zijn koplopers. Van de honderd grootste bedrijven in Japan maakt 80% een duurzaamheidverslag, in Groot-Brittannië:ligt dit percentage op 71%. “Vergeleken met 2002 is de groei in duurzaamheidverslaglegging dit jaar echter opvallend groot in Italië, Spanje, Canada en Frankrijk. Nederland neemt hierin een middenpositie in. Naast de sectoren die traditioneel al veel langer aandacht besteden aan duurzaamheid, zoals de nutsbedrijven, de chemische sector en de petrochemische sector, is het aantal duurzaamheidsverslagen van financiële instellingen de afgelopen drie jaar zeer sterk gegroeid”, constateert George Molenkamp, partner bij KPMG Sustainability. “Eén op drie financiële instellingen uit de top 100 produceert een duurzaamheidsverslag en van de in totaal onderzochte zestienhonderd bedrijven levert de financiële sector in absolute aantallen inmiddels het grootste aantal verslagen. De financiële wereld doet in toenemende mate een beroep op bedrijven om in het kader van investeringsbeslissingen inzicht te geven in de maatschappelijke risico’s die zij lopen. Steeds meer bedrijven zijn er dan ook op gespitst opgenomen te worden in indexen als de Dow Jones Sustainability Index of de FTSE4Good Index, wat hun profiel op de financiële markt ten goede komt. Bedrijven zullen steeds vaker worden beoordeeld op maatschappelijk verantwoord ondernemen om toegang te krijgen tot de kapitaal- en investeringsmarkten”.

Molenkamp constateert voorts dat er een tendens is bij ondernemingen om ook de bedrijven waarmee zij zelf zaken doen in hun toeleveringsketen te onderwerpen aan een duurzaamheidstoets. Van de onderzochte bedrijven besteedt 80% hieraan aandacht en 70% geeft aan op de een of andere wijze verklaringen van hun toeleveranciers te vragen. Molenkamp: “Bedrijven hebben er steeds meer behoefte aan om zicht te hebben op het sociaal, milieubewust en ethisch handelen van ondernemingen waarmee zij in de keten zaken doen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan kinderarbeid. Bedrijven kunnen het zich in veel gevallen vanwege hun reputatie niet veroorloven om met dat soort bedrijven zaken te doen”.

Download het rapport (pdf)
Portal voor duurzaamheidsverslagen