Kwaliteit overheids-milieujaarverslagen valt tegen

Bron: Ministerie van VROM, 18 maart 2001

De Inspectie Milieuhygiëne heeft de eerste reeks verplichte overheids-milieujaarverslagen van bedrijven met een grotere milieubelasting laten onderzoeken en constateert een tegenvallend resultaat.
Het onderzoek naar de milieuverslagen van de circa 330 bedrijven bestaat uit twee delen. Een a-selecte steekproef onder 74 verslagen waarbij elf aspecten werden onderzocht. Hieruit bleek dat meer dan 95% van de verslagen niet aan één of meer van de vereisten voldeed. Het tweede deel betreft een selecte steekproef onder 57 verslagen waarbij de kwaliteit van de verstrekte informatie onder de loupe werd genomen. Het resultaat daarvan was dat 25 bedrijven zodanige informatie hadden verstrekt dat reparatie noodzakelijk was. De rapportages van deze onderzoeken zullen zo spoedig mogelijk door Minister Pronk aan de Tweede Kamer worden gestuurd.

Redactie:
Overigens hadden de bevoegde gezagen (provincies) onderling afgesproken de verslagen in deze eerste ronde alleen op volledigheid e.d. te beoordelen en het "proces" eerst eens goed op gang te brengen.
De betrouwbaarheid van de cijfers wordt dit jaar voor het eerst echt meegenomen. Het is daarom ook niet vreemd dat een onderzoek van Ernst & Young suggereerde dat de provincies slecht weinig aandacht schonken aan de inhoud van de verslagen…