Verbreding SBR richting duurzaamheidsverslaggeving

Bron: SBR, 1 mei 2018

Maandag 16 april 2018 j.l. kwamen diverse partijen bijeen om gezamenlijk de mogelijkheden te bekijken hoe SBR concreet kan worden toegepast voor duurzaamheidverslaglegging.

De bijeenkomst, georganiseerd door de Wageningen University & Research, startte met presentaties over de brede definitie en impact van SBR en verschillende initiatieven die er zijn betreffende duurzaamheid. Vervolgens werd er in workshops ingezoomd op de toepassing van SBR met als doel om op korte termijn uitwisseling van duurzaamheidsdata opgang te brengen.

De aanwezigen concludeerden dat er een goede basis bestaat voor de toepassing van SBR. Het is van belang om naast de toegevoegde waarde voor de ondernemer, ook die voor bijvoorbeeld onderzoeksorganisaties en kredietverstrekkers nader te onderzoeken. Uit de sessie kwam naar voren dat de Melkveehouderij en Akkerbouw interessante branches zijn om te starten met een verkenning.  De voorwaarden voor standaardisering en verzameling van duurzaamheidsdata zijn in de basis aanwezig in deze ketens.

Een waardevolle ochtend, met inzichten die de komende periode door de verschillende partijen onderzocht worden. Binnenkort volgen er nieuwe workshops om te kijken welke concrete stappen er gezet kunnen worden.