Verslag kick-off meeting Transparantiebenchmark

Bron: Transparantiebenchmark, 1 juni 2015

“U mag met tomaten gaan gooien”, provoceert hoogleraar Auditing Dick de Waard van de RUG. Ten overstaan van een zaal met bijna honderd deelnemers aan de Transparantiebenchmark pleit hij voor meer focus en diepgang bij het schrijven van jaarverslagen. De Waard haalt daarbij Goethe aan: “In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister”. In Nederlands: in de beperking toont zich de meester.

Lees het volledige verslag van de kick-off meeting Transparantiebenchmark op 29 mei jl.