Visma Sustynex: het eerste cloud native duurzaamheidsrapportage platform met een GRI taxonomie ter wereld

Bron: Visma Connect, 21 januari 2021

Visma Connect, de specialist in reporting technology, lanceert Visma Sustynex. Visma Sustynex is het eerste cloud native platform voor duurzaamheidrapportages ter wereld dat gebruik maakt van een GRI-taxonomie. Deze taxonomie waarborgt hoge gegevenskwaliteit en gevalideerde, betrouwbare, consistente rapportages.

Veel organisaties boeken vooruitgang op het gebied van duurzaamheid. Nog niet veel organisatie kunnen hun vooruitgang met feiten en cijfers onderbouwen. Visma Sustynex geeft deze organisaties inzicht en het helpt ook toezichthouders en andere ontvangende partijen om de voortgang op het gebied van duurzaamheidsdoelstellingen te volgen.

Visma Sustynex helpt bedrijven stewards van duurzaamheid te worden

Bedrijven spelen een belangrijke rol in de aanpak van de klimaatverandering en sociale ongelijkheid. Maar de manier waarop ze nu rapporteren over duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid is nog verre van perfect.

Het opstellen van duurzaamheidsverslagen is zeer tijdrovend en arbeidsintensief. In tegenstelling tot de financiële rapportages, die gebaseerd zijn op algemeen erkende standaarden, volgen de meeste bedrijven geen enkele standaard voor niet-financiële verslaglegging. Daarom besteden ze maanden aan het opstellen van de jaarlijkse duurzaamheidsrapportage en zijn ze niet in staat om de voortgang te meten en het duurzaamheidsbeleid structureel te verbeteren.

Visma Sustynex biedt een oplossing en helpt bedrijven om stewards van duurzaamheid te worden. Het gebruik van de GRI-standaarden in het platform maakt de duurzaamheidsverslagen ook makkelijk te auditen.

De GRI-taxonomie van Visma Sustynex stelt organisaties in staat om rapporten te maken met 2.400 verschillende elementen in 6 hoofdcategorieën. Een taxonomie is te vergelijken met een woordenboek dat gegevensconcepten (definities) en hun verhoudingen regelt. Enkele van deze concepten zijn: universal standards on companies’ management approach and general disclosures, supplier environmental assessments, environmental compliance, impact on biodiversity, water and effluents, occupational health and safety, human rights en non-discrimination in hiring practices

Hoe werkt het?

Visma Sustynex bestaat uit vier hoofdcomponenten:

  1. Een op de GRI standaarden gebaseerde taxonomie waartegen de informatie in het rapport kan worden gevalideerd
  2. Een API connector waarmee data uit bijvoorbeeld ERP, HR en financiële systemen kan worden geïmporteerd
  3. Een opstelportaal om een rapportage op te stellen, aan te passen of toe te voegen
  4. Een ontvangstportaal, waarmee duurzaamheidsrapporten ontvangen, getraceerd en gebenchmarkt kunnen worden door stakeholders, zoals de overheid, investeerders en supply chain partners.

De output van het platform is een gestandaardiseerd rapport. Aangezien de rapporten consistent en gevalideerd zijn, kunnen ze vervolgens periodiek worden gebruikt voor vergelijkingsdoeleinden en benchmarking.

Voordelen voor rapporterende en ontvangende partijen

Visma Sustynex biedt veel voordelen voor bedrijven die hun duurzaamheidsinspanningen openbaar moeten maken. Ze besparen tijd en kosten bij het maken van een rapport door de geautomatiseerde gegevensoverdracht. De kwaliteit van de rapportage is ook veel hoger, dankzij de onderliggende GRI standaarden. Bovendien kunnen bedrijven real-time data krijgen om hun duurzaamheidsbeleid tijdig te verbeteren.

Het platform is ook interessant voor ontvangende partijen zoals kapitaalverschaffers, toezichthouders en overheidsinstellingen. Zij krijgen gekwalificeerde en accurate data die gebaseerd is op een internationale standaard en kunnen eenvoudig data van meerdere rapporterende partijen volgen en benchmarken.